Město se shodlo s občany na požadavcích na investora při stavbě přístavu

| 27.09.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice pořádala v úterý 26. září veřejné projednání záměru Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) k vybudování přístavu a přístaviště v Kroměříži. Setkání se zúčastnily asi čtyři desítky občanů, většina z nich z části města Trávnické zahrádky, které se záměr dotýká nejvíce. Občané se s městem shodli především na nutnosti realizovat při stavbě přístavu opatření v dopravě. „Těší mě, že lidé mají zájem o dění ve svém okolí a že jsme mohli společně formulovat požadavky, které za město předložíme investorovi,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Vizualizace: Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC plánuje vybudování nové plavební komory u jezu Bělov na Zlínsku a s tím související propojení dvou v současné době oddělených splavných úseků stávající vodní cesty do jednoho funkčního celku. Pokud se záměr podaří realizovat, vodní cesta nazvaná Baťův kanál bude splavná až do Kroměříže. Ve městě samotném pak ŘVC chystá stavbu přístaviště na Erbenově nábřeží a rekreačního přístavu v lokalitě u letiště nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou. Kotvit by v něm mělo asi 80 plavidel.

Občané především stáli o to, aby nemuseli ke svým domovům jezdit okolo celého přístavu, ale aby bylo vybudováno přemostění budoucího průplavu. Zástupce ŘVC Martin Vavřička řekl, že investor počítá s vybudováním mostu pro vozidla a lávky pro pěší i cyklisty, nebo s vybudováním jednoho mostu, kde by ale automobilová doprava byla od chodců a cyklistů oddělena. Dalším požadavkem je, aby do projektu byla zapracována stezka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnické zahrádky, kterou připravuje město a která by měla navazovat na páteřní cyklostezku z Kvasic do Kroměříže.

Občané také stáli o to, aby do Trávnických zahrádek zajížděla MHD. „Projekt by tak měl počítat s obousměrným provozem na komunikaci vedoucí kolem přístavu,“ doplnil místostarosta Karel Holík, který se jednání také účastnil. Mezi požadavky nechybí ani zajištění průjezdu k Trávnickým zahrádkám po celou dobu stavby a také koordinace dopravní obslužnosti po dobu výstavby, včetně zohlednění stavu a vytíženosti komunikací, po kterých stavební stroje budou jezdit.

Přítomní zástupci ŘVC neměli vůči zmíněným požadavkům výhrady. „Chtěl bych poděkovat občanům, že na setkání přišli a že jsou aktivní. Rád bych také ocenil přístup investora, který spolu s námi hledá řešení přijatelné i pro obyvatele bydlící v okolí budoucího přístavu,“ doplnil Opatrný.

Občané Kroměříže již měli možnost se k záměru vyjádřit v únoru, kdy Krajský úřad Zlínského kraje na radnici pořádal veřejné projednání, které bylo součástí procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Setkání si také nenechalo ujít několik desítek občanů, kteří měli připomínky týkající se zejména dopravy a životního prostředí. Krajský úřad později vydal souhlasné stanovisko posouzení vlivů na životní prostředí EIA, investor tak může pokračovat v přípravě staveb.

ŘVC plánuje zprovoznění bělovské plavební komory i kroměřížského přístavu na květen roku 2027. Tento termín je ale předběžný. Na záměr totiž může být vydáno stavební povolení až poté, co bude v souladu s územním plánem. A to se může stát až po schválení nového územního plánu města Kroměříže, což se podle Opatrného odhadem nepodaří dříve než za dva roky.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek