Město rozdělilo památkám na opravy jeden a čtvrt milionu od ministerstva kultury

| 14.04.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Na rok 2023 získalo město Kroměříž od ministerstva kultury 1,24 milionu z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). „Dotaci přiděluje ministerstvo kultury každý rok. Slouží jako finanční pomoc při opravách budov i sochařských děl v historickém jádru města zahrnutých pro rok 2023 do programu regenerace. Letos z dotace podpoříme sedm projektů,“ řekl starosta Tomáš Opatrný.

Návrh na rozdělení dotace připravila komise města pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství a schválili jej členové rady a ve čtvrtek i zastupitelé. Jednotlivé projekty byly připravené včetně potřebných povolení už na podzim 2022 a realizované budou letos. Radnice z dotace ministerstva kultury podpoří opravu šesti objektů v majetku města a v jednom případě přispěje na restaurování památky v majetku církve.

Dotační 104 tisíce korun byly přiděleny na restaurování kamenného portálu kanovnického domu v Jánské ulici č. p. 27, za stejným účelem a ze stejného zdroje byla poskytnuta suma 92 tisíc korun v případě kanovnického domu č. p. 31 rovněž v Jánské ulici. Zbytek nákladů na dva zmíněné projekty a opravu kamenných portálů dalších tří kanovnických domů v Jánské ulici č. p. 28, 29 a 30 ve výši 179 tisíc korun zaplatí město. Finanční podpora z dotace ministerstva kultury se bude týkat také čtyř sochařských děl. Půjde o sousoší Zvěstování Panně Marii v ulici Na Kopečku, kde město přidělilo z dotace částku 190 tisíc korun, o sochu sv. Jana Nepomuckého na Masarykově náměstí, jejíž rekonstrukci podpoří město z dotace částkou 220 tisíc korun, sousoší Krista a Marie v ulici Chobot, kde město přidělilo 314 tisíc dotačních korun, a kříž se sochou Panny Marie na Riegrově náměstí, na jehož restaurování půjde z dotace 187 tisíc. Zbytek nákladů na opravy zmíněných soch a kříže pokryje ze svého rozpočtu město, a to částkou 139 tisíc korun. Město rovněž ze svého zaplatí 90 tisíc korun za opravu kříže ve Vejvanovského ulici, na který se dotace ministerstva kultury nevztahuje. Posledním projektem, na který přispěje město z dotace, je restaurování vitrážového okna kostelu sv. Mořice, a to částkou 133 tisíc korun.

„Město Kroměříž získalo v loňském roce z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 975 tisíc korun, 875 tisíc dle rozpisu dotačního titulu pro město Kroměříž a 100 tisíc za výhru v krajském kole v soutěži O cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2021. Peníze z programu čerpáme již více než 20 let,“ doplnila Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje, která má na starost přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ.

Program městské památkové rezervace spolu s platným územním plánem stanovuje směr, kterým se město bude nadále vyvíjet tak, aby plnilo své funkce s ohledem na soukromé i veřejné zájmy obyvatel. Cílem je záchrana a obnova významných kulturních památek v centrální části města.

Sdílejte článek

Tisknout článek