Město rozdělilo neziskovým organizacím zhruba 2,65 milionu korun

| 14.04.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice rozdělila neziskovým organizacím, spolkům i dalším subjektům, které ve městě působí či na jeho území pořádají akce, zhruba 2,65 milionu korun. Žádosti do 50.000 korun schválila již dříve městská rada, žádosti nad 50.000 korun posuzovali 13. dubna zastupitelé. „Oproti minulému roku jsme v první výzvě rozdělili o více než 400 tisíc korun více. Svědčí to o tom, že aktivita neziskového sektoru se vrací na úroveň před epidemií koronaviru, což je velice pozitivní zjištění,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentace města a partnerských měst, sportu, volnočasových aktivit, aktivit v oblasti sociální a zdravotní, životního prostředí, školství, výchovy a vzdělávání. Dotace je poskytována na provoz, činnost a také na akce. Může činit nejvýše 70 procent celkových výdajů žadatele. Pouze v případě poskytnutí dotace na akci s náklady do 10.000 korun může být příspěvek až 100 procent celkových výdajů.

Žadatelem může být fyzická osoba, podnikatel i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohou žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města. O žádostech do 50.000 korun rozhodují radní, žádosti nad 50.000 korun posuzuje zastupitelstvo města.

Město letos pro tyto účely vyčlenilo celkem 3,2 milionu korun. „Zbývající částka by měla být rozdělena ve druhé dotační výzvě, v níž budeme přijímat žádosti od 19. června 2023 do 30. června 2023 do 14 hodin. Žádat už ale bude možné jen na akce, ne na provoz a činnost,“ řekla Jaroslava Krejčiříková z právního odboru radnice, která má agendu dotací na starost. Více informací o dotačních programech se žadatelé dozví na telefonních číslech 573 321 295 a 606 762 604 nebo na e-mailové adrese jaroslava.krejcirikovamestokm.cz.

Kromě dotačního systému město rozděluje některým organizacím peníze přímo z rozpočtu. Pro sportovní kluby v něm bylo letos vyčleněno zhruba sedm milionů korun, pro organizace z dalších oblastí je v rozpočtu asi 1,3 milionu korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek