Město rozdělilo neziskovým organizacím více než 2,2 milionu korun

| 22.04.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice rozdělila neziskovým organizacím, spolkům i dalším subjektům, které ve městě působí či na jeho území pořádají akce, více než 2,2 milionu korun. Žádosti do 50.000 korun schválila již dříve městská rada, žádosti nad 50.000 korun posuzovali 21. dubna zastupitelé. „Aktivních lidí, kteří ve svém volném čase dělají něco pro druhé a také se starají o to, aby naše děti smysluplně trávily volný čas, si velmi vážíme a každoročně je podporujeme,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentace města a partnerských měst, životního prostředí, sportu a volnočasových aktivit a aktivit v oblasti sociální a zdravotní. Dotace je poskytována na provoz, činnost a také na akce. Může činit nejvýše 70 procent celkových výdajů žadatele. Pouze v případě poskytnutí dotace na akci s náklady do 10.000 korun může být příspěvek až 100 procent celkových výdajů.

Žadatelem může být fyzická osoba i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohou žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města.

Město letos celkem pro tyto účely vyčlenilo více než tři miliony korun, loni to byla podobná částka. „Zbývající částka by měla být rozdělena ve druhé dotační výzvě, v níž budeme žádosti přijímat od 13. června 2022 do 24. června 2022 do 14 hodin. Ve druhé výzvě už ale bude možné žádat pouze na akce, ne na provoz a činnost,“ řekla Jaroslava Krejčiříková z právního odboru radnice, která má agendu dotací na starost.

Mimo dotační systém dostávají navíc některé organizace působící na území Kroměříže dotace přímo z městského rozpočtu. Pro sportovní kluby v něm bylo vyčleněno zhruba pět milionů korun, nejvíce pro SK Hanácká Slavia Kroměříž 1,7 milionu korun, pro HK Kroměříž 1,55 milionu korun a pro TJ Slavia Kroměříž 800 tisíc korun. Pro organizace z dalších oblastí je v rozpočtu zhruba jeden milion korun, z toho nejvíce, 400 tisíc korun, je určeno pro Rodinné centrum Kroměříž.

Sdílejte článek

Tisknout článek