Město rozdělilo neziskovým organizacím dalšího půl milionu korun

| 11.09.2020 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice rozdělila neziskovým organizacím, spolkům i dalším subjektům, které působí či pořádají akce na území města, zhruba půl milionu korun. Žádosti do 50.000 korun schválila již dříve městská rada, žádost nad 50.000 korun posuzovali ve čtvrtek zastupitelé. „Přestože doba je složitá a řadu akcí zrušila pandemie koronaviru, vnímáme jako potřebné a nutné aktivní občany a spolky podpořit, aby se život ve městě nezastavil,“ řekl starosta Jaroslav Němec.

Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentace města a partnerských měst, životního prostředí, sportu a volnočasových aktivit a aktivit v oblasti sociální a zdravotní. Dotace je poskytována na akce. Může činit nejvýše 70 procent celkových výdajů žadatele. Pouze v případě poskytnutí dotace na akci s náklady do 10.000 korun může být příspěvek až 100 procent celkových výdajů.

Žadatelem může být fyzická osoba i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohly žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené Kroměříží, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města.

Město už letos v květnu v první výzvě, kde bylo možné žádat i o dotaci na provoz a činnost, rozdělilo neziskovým organizacím, spolkům a dalším subjektům 1,75 milionu korun. Mimo dotační systém dostávají navíc některé velké organizace působící na území Kroměříže dotace přímo z městského rozpočtu.

Sdílejte článek

Tisknout článek