Město rozdělilo neziskovým organizacím dalších více než 500 tisíc korun

| 01.09.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Radnice ve druhé dotační výzvě rozdělila neziskovým organizacím, spolkům i dalším subjektům, které působí či pořádají akce na území města, více než 500 tisíc korun. Žádosti do 50.000 korun schválila již dříve městská rada, žádost nad 50.000 korun posuzovali ve čtvrtek zastupitelé. „Žádostí bylo dostatek, prostředky určené na městské dotace byly téměř do koruny vyčerpány. Rád bych poděkoval každému, kdo přispívá k tomu, aby si občané Kroměříže mohli vybírat z pestré nabídky akcí a jiných aktivit,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentace města a partnerských měst, sportu, volnočasových aktivit, aktivit v oblasti sociální a zdravotní, školství, výchovy i vzdělávání. Dotace je poskytována na akce. Může činit nejvýše 70 procent celkových výdajů žadatele. Pouze v případě poskytnutí dotace na akci s náklady do 10.000 korun může být příspěvek až 100 procent celkových výdajů.

Žadatelem může být fyzická osoba, podnikatel i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohly žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města.

„Město už letos v dubnu v první výzvě, kde bylo možné žádat i o dotaci na provoz a činnost, rozdělilo neziskovým organizacím, spolkům a dalším subjektům zhruba 2,65 milionu korun,“ doplnila Jaroslava Krejčiříková z právního odboru radnice, která má agendu dotací na starost.

Kromě dotačního systému město rozděluje některým organizacím peníze přímo z rozpočtu. Pro sportovní kluby v něm bylo letos vyčleněno zhruba sedm milionů korun, pro organizace z dalších oblastí je v rozpočtu asi 1,3 milionu korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek