Město rozdělilo neziskovým organizacím dalších více než 400 tisíc korun

| 09.09.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Radnice ve druhé dotační výzvě rozdělila neziskovým organizacím, spolkům i dalším subjektům, které působí či pořádají akce na území města, více než 400 tisíc korun. Žádosti do 50.000 korun schválila již dříve městská rada, žádost nad 50.000 korun posuzovali ve čtvrtek zastupitelé. „Podpora spolků a neziskového sektoru vůbec byla pro vedení města v celém volebním období prioritou. Velmi si vážíme každého občana města, který ve svém volném čase dělá něco pro druhé,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentace města a partnerských měst, životního prostředí, sportu a volnočasových aktivit a aktivit v oblasti sociální a zdravotní. Dotace je poskytována na akce. Může činit nejvýše 70 procent celkových výdajů žadatele. Pouze v případě poskytnutí dotace na akci s náklady do 10.000 korun mohl být příspěvek přiznán až do výše 100 procent celkových výdajů.

Žadatelem může být fyzická osoba i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohly žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené Kroměříží, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města.

„Město už letos v dubnu v první výzvě, kde bylo možné žádat i o dotaci na provoz a činnost, rozdělilo neziskovým organizacím, spolkům a dalším subjektům více než 2,2 milionu korun,“ doplnila Jaroslava Krejčiříková z právního odboru radnice, která má agendu dotací na starost.

Mimo dotační systém dostávají navíc některé organizace působící na území Kroměříže dotace přímo z městského rozpočtu. Pro sportovní kluby v něm bylo letos vyčleněno zhruba pět milionů korun, pro organizace z dalších oblastí je v rozpočtu zhruba jeden milion korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek