Město pro příští rok ruší poplatek z pobytu, podpoří provozovatele hotelů a penzionů

| 14.12.2020 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice ruší od ledna příštího roku poplatek z pobytu. „Rozhodli jsme se tento poplatek pro rok 2021 nezavádět. Důvodem je snaha podpořit provozovatele hotelů, penzionů a dalších ubytovacích služeb, jejichž podnikání patřilo k těm velmi zasaženým opatřeními státu proti epidemii koronaviru,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Město na poplatku z pobytu přijde v příštím roce zhruba o sto tisíc korun, letos vybralo asi 130 tisíc korun. Platil ho člověk, který nemá v obci, kde pobývá, nahlášené trvalé bydliště. Zpoplatněn je úplatný pobyt u jednoho poskytovatele pobytu trvající nejdéle 60 kalendářních dnů po sobě. Sazba poplatku může činit až 21 korun, v Kroměříži letos platí sazba pět korun za den.

Zastupitelé ve čtvrtek kromě změny vyhlášky o místních poplatcích schválili také novou vyhlášku o místním poplatku ze psů. „Bylo do ní doplněno osvobození od poplatku pro držitele psa, jehož pes má složenou canisterapeutickou zkoušku. Naopak na základě konzultace s ministerstvem vnitra se vzhledem k nejasnosti pojmu vypouští osvobození pro držitele psa, pokud jde o speciálně cvičeného ochranářského psa a je využíván ke služebním účelům a má příslušné osvědčení,“ popsala právnička úřadu Petra Svačinová s tím, že osvobození od poplatku pro Policii ČR a Městskou policii Kroměříž zůstalo zachováno.

Zastupitelstvo schválilo i novou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Úprava tohoto poplatku stejně jako u předchozích vyhlášek vychází ze stavu platného pro letošní rok. Doplněno bylo pouze osvobození od poplatku v případě, že veřejné prostranství užívá jeho vlastník.

Kromě výše uvedených změn zůstávají ostatní sazby poplatků stejné jako v letošním roce. Nemění se tak například sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která zůstává na 492 korunách za rok.

Město mělo dosud pouze jednu vyhlášku o místních poplatcích, která zahrnovala všechny výše zmíněné poplatky. „Na základě doporučení Ministerstva vnitra ČR bylo zastupitelstvu navrženo upravit jednotlivé poplatky samostatnými obecně závaznými vyhláškami,“ uzavřela Svačinová.

Sdílejte článek

Tisknout článek