Město připravuje plán rozvoje sportu v Kroměříži. Zapojit se může každý

| 30.08.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice chystá plán rozvoje sportu ve městě. Do příprav se může zapojit také široká veřejnost, a to vyplněním krátkého dotazníku. „Tělovýchovné aktivity prospívají nejen tělu, ale mohou být příjemnou relaxací i regenerací také pro „ducha“. Vztah ke sportu a pohybové návyky si obvykle všichni neseme od dětství. Pro jeho vytvoření je třeba připravit v rámci rodiny, ale i města, kvalitní podmínky ke sportování,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Radnice plán připravuje ve spolupráci se společností Lokal Sport. Půjde o strategický dokument nazvaný Plán rozvoje sportu pro město Kroměříž do roku 2025, který se týká rozvoje podmínek jak pro organizovaný sport, tak pro neorganizované aktivity obyvatel Kroměříže. „Chtěli bychom obyvatele Kroměříže v této souvislosti vyzvat k vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je určen dospělým osobám a středoškolákům, kteří navštěvují školy v jiném městě. Žáci a studenti kroměřížských škol vyplňují jiný dotazník v rámci výuky ve školách,“ popsal Holík.

Součástí dotazníku je zjišťování, jak moc lidé sportují, jaké se jednotlivé sporty těší oblibě či jak jsou obyvatelé města spokojeni s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity v Kroměříži. „Lidé, kteří dotazník vyplní, mají také možnost vyjádřit se k současnému stavu podpory a rozvoje sportu. Výsledky šetření budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost,“ uzavřel Holík.

Dotazník mohou vyplnit i lidé, kteří se již sportu sami aktivně nevěnují, nebo se o něj nezajímají. Dotazník bude dostupný od 1. do 20. září na internetové adrese www.lokalsport.cz/kromeriz.

Sdílejte článek

Tisknout článek