Město připravuje obnovu sadu v místní části Zlámanka

| 09.06.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice chystá obnovu ovocného sadu v místní části Zlámanka. Staré stromy zde totiž postupně chřadnou a plocha zarůstá náletovými dřevinami. „Výsadbou stromů chce město podpořit vztah člověka ke krajině a zpřístupnit občanům i lokality kolem Kroměříže. V neposlední řadě bychom rádi na obnovu sadu získali dotační prostředky od státu,“ popsal starosta Tomáš Opatrný.

Kromě obnovy samotného sadu záměr zahrnuje také doplnění stávajícího stromořadí podél komunikace. „Zajistí to zvýšení biodiverzity v řešené oblasti,“ doplnila vedoucí odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová. Celkové náklady na obnovu zeleně ve zmíněné lokalitě se pohybují odhadem kolem 340 tisíc korun, z toho 80 procent by město mohlo získat jako dotaci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Město plánuje obnovu zeleně i v dalších lokalitách. Nová alej stromů by měla být na podzim vysazena například v Bílanech. Celkem by ji měly tvořit asi čtyři desítky dřevin. Navrženy byly navrženy jeřáb oskeruše, jabloň domácí a slivoň švestka. Také na tento záměr by město chtělo čerpat dotaci od ministerstva životního prostředí.

Sdílejte článek

Tisknout článek