Město představilo občanům záměr rozšíření parkovacích stání v ulici SNP

| 02.12.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice plánuje rozšíření parkovacích míst v ulici SNP na sídlišti Zachar. Záměr představila na veřejném projednání občanům, kteří v lokalitě bydlí. „I díky využití ploch, které se v lokalitě uvolnily loni po instalaci nových polopodzemních kontejnerů a po odstranění dřívějších nevzhledných plastových kontejnerů, se počet parkovacích míst v ulici zvýší o 32,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Podle projektanta Michala Fianty se počet parkovacích míst zvýší z nynějších 46 na 78. Počítá se i s místy, kde budou umístěny nabíječky pro elektromobily, a samozřejmě i s místy pro handicapované občany. „Cílem je vybudování co největšího počtu parkovacích míst s co nejmenším úbytkem zeleně. Přesto se podařilo navrhnout širší parkovací stání i rozšíření komunikace podél bytových domů, což usnadní nájezd na parkoviště,“ dodal Fianta.

Podle Holíka město za odstraněnou zeleň vysadí novou. Parkovací stání by město chtělo realizovat v příštím roce. „Nyní budeme vyřizovat nutná povolení, což odhadem potrvá několik měsíců. Stavět by se mohlo začít někdy v polovině příštího roku. V návrhu rozpočtu na tuto akci počítáme s částkou 4,7 milionu korun. Záměr má skoro samá pozitiva, oblasti může jen pomoci,“ doplnil Holík.

Představitelé města odpovídali na dotazy občanů, které například zajímala šířka parkovacích míst, jaký materiál bude použitý či jak bude probíhat samotná stavba. „Navržena je drenážní vsakovací dlažba. Na místech pro invalidy se pak počítá s betonovou zámkovou dlažbou. S ohledem na to, aby byla vždy zachována alespoň část parkovacích míst, se budeme snažit rozdělit akci na tři etapy a stavět tak nová parkovací místa postupně,“ řekl Holík.

Město začalo nové polopodzemní a podzemní kontejnery na odpad instalovat v roce 2021, letos se uskutečnila druhá etapa prací. Ve většině lokalit jsou polopodzemní kontejnery, v centru pak podzemní, které nenarušují historický ráz města. Celkem byly v ulicích Kroměříže za obě etapy instalovány tři desítky kontejnerových hnízd, z nichž každé obsahuje tři až čtyři kontejnery. Z ulic bylo díky tomu postupně staženo zhruba 300 klasických kontejnerů.

Sdílejte článek

Tisknout článek