Město poslalo vlastníkům první výzvy k odstranění vraků z ulic Kroměříže

| 28.07.2020 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice poslala majitelům prvních devět výzev k odstranění vozidel, která nemají platnou technickou kontrolu a stojí na parkovišti či komunikaci, jež patří městu. Opravňuje ji k tomu novela zákona o pozemních komunikacích, která je účinná od 30. dubna. Provozovatel musí podle výzvy automobil odstranit, nebo ho podrobit technické prohlídce. „Pokud tak neučiní do dvou měsíců od doručení výzvy, město vozidlo odstraní samo,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Ve městě jsou nyní asi dvě desítky vozidel, která jejich majitelé zjevně nepoužívají a která zabírají parkovací místa, jež se v řadě lokalit Kroměříže nedostávají. „Předchozí právní úprava ale nebránila tomu, aby takové vozidlo bylo na pozemní komunikaci ponecháno odstavené po neomezeně dlouhou dobu. Novela zákona ale zakazuje na těchto komunikacích odstavovat vozidlo, které po dobu více než šesti měsíců nesmí být provozováno proto, že nemá platnou technickou kontrolu,“ popsala Ivana Bukovská, vedoucí odboru občansko-správních agend kroměřížské radnice.

Porušením tohoto zákazu se majitel vozidla nově dopouští přestupku. Zároveň zákon stanovuje postup, jakým se vlastník komunikace domůže odstranění vozidla. Pokud provozovatel vozidlo sám neodstraní či ho nepodrobí technické prohlídce, může majitel komunikace vůz odstranit sám.

„O tomto úkonu město provozovatele vozidla vyrozumí s tím, že mu sdělí, kde si vůz může vyzvednout. Pokud vozidlo nebude vyzvednuto do tří měsíců od doručení oznámení, může silniční správní úřad rozhodnout o tom, že povolí prodej vozidla ve veřejné dražbě. Pokud se automobil v dražbě prodat nepodaří, předá jej vlastník komunikace, tedy město, k likvidaci,“ doplnila Bukovská.

Pokud na automobilu nebudou tabulky se státní poznávací značkou ani nebude zvnějšku viditelné identifikační číslo vozidla (VIN), a tedy nebude možné zjistit, zda má platnou technickou kontrolu, může silniční správní úřad vůz ohledat. „Uzamčené vozidlo otevře, zjistí VIN a tedy provozovatele vozu, a poté jej zase zamkne. Další postup je pak stejný jako u vozidla se státní poznávací značkou, které má šest měsíců propadnutou technickou kontrolu,“ uzavřela Bukovská.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek