Město pomáhá prostřednictvím projektu lidem v nepříznivé sociální situaci

| 26.10.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Město Kroměříž prostřednictvím pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví rozšířilo pomoc občanům v nepříznivé sociální situaci. Umožnil jim to projekt Podpora sociální práce v Kroměříži financovaný z Operačního programu zaměstnanost plus z Evropského sociálního fondu plus. Cílem projektu je řešení nepříznivé situace klientů, a to prostřednictvím rozšíření dostupnosti ambulantní a terénní sociální práce v Kroměříži. Řadí se mezi ně například senioři, samoživitelé, nízkopříjmoví pracující a další.

„Lidé se mohou v nepříznivé situaci ocitnout ne vlastní vinou, ale z důvodu věku, v důsledku zdravotních problémů, krizové životní situace, vlivem jiných osob nebo sociálně znevýhodňujícího prostředí. Je třeba jim podat pomocnou ruku, vrátit je do běžného života,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka. 

Výsledkem sociální práce bude zvýšení kompetencí klientů ve vazbě na udržení bydlení, předcházení zadlužení, včasného řešení nepříznivé sociální situace, trvalé zaměstnanosti a převzetí odpovědnosti k vlastnímu životnímu stylu.

Klienti se mohou na sociální pracovníky, jejichž pozice byly zřízeny v rámci projektu, obrátit v budově C městského úřadu Kroměříž na ul. 1. máje 533, v kancelářích č. 209, 204 a 203. Projekt Podpora sociální práce v Kroměříži poskytl od svého zahájení v dubnu letošního roku podporu a pomoc již více než stovce klientů. 

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek