Město podpoří služby mobilní paliativní péče částkou 200 tisíc korun

| 09.12.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zastupitelé uvolnili 200 tisíc korun na financování mobilní paliativní péče pro organizace, které poskytují své služby pro klienty s trvalým pobytem v Kroměříži a jejích místních částech. „Účelem paliativní péče je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Většina umírajících by ráda strávila konec svého života doma se svými blízkými, a ne v nemocnici, což jim umožňuje právě paliativní péče. Proto ji město podporuje,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Organizace, které se zabývají paliativní péčí, pomáhají zvládat umírajícím i jejich blízkým závěrečnou část jejich života. Cílem mobilních paliativních služeb je umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili poslední dny a týdny svého života v rodinném kruhu s lidmi, které mají nejraději, a současně měli přístup k co nejkvalitnějším odborným službám. Mobilní paliativní péče současně poskytuje také podporu rodinným příslušníkům umírajících, a umožňuje jim, aby člověk v poslední části svého života měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města k zajištění financování mobilní paliativní péče určuje finanční podporu službám mobilní paliativní péče na základě jednotného nediskriminujícího výpočtu. „Program rozlišuje pouze počet výkonů pro občany s trvalým pobytem v Kroměříži za předchozí rok, v tomto případě tedy za rok 2022, od kterého se pak odvíjí výše přiznané dotace na rok 2023,“ popsal vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Finanční podpora je poskytována formou dotace, bude určena na činnost nebo provoz služby a může činit maximálně 70 procent nákladů. Žádost je třeba podat v termínu od 20. února do 3. března 2023 (včetně) na předepsaném formuláři, který bude v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách města Kroměříže www.mesto-kromeriz.cz.

Sdílejte článek

Tisknout článek