Město podá ústavní stížnost, odmítá státním zástupcem ustanoveného opatrovníka

| 18.10.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměříž podá ústavní stížnost proti rozhodnutí státního zástupce Radima Daňhela, kterým městu ustanovil pro potřeby trestního řízení proti starostovi Jaroslavu Němcovi opatrovníka. Radní přitom již dříve vybrali jako právního zástupce města advokátku Janu Zwyrtek Hamplovou, která město Kroměříž v uvedené věci hájí. Stížnost radnice proti rozhodnutí Daňhela zamítl Ctibor Hubáček z Krajského státního zastupitelství v Brně – pobočky ve Zlíně. Městu tedy nyní nezbývá nic jiného, než podat ústavní stížnost. Podání stížnosti nepodpořil komunista Michal Kostka a všech pět zástupců hnutí ANO.

Zwyrtek Hamplová patrně není v dané kauze žalobcům pohodlná. „Odebrat městu právo na samosprávu, a svěřit ji do rukou jednoho z advokátů, aby ten rozhodoval za řádně zvolené zastupitele, nemůže v této zemi nikdo, tedy ani státní zástupce. Půjdeme s daným usnesením k Ústavnímu soudu, protože dané rozhodnutí nemůže obstát,“ uvedla kategoricky Zwyrtek Hamplová.

Okresní státní zastupitelství v Kroměříži, konkrétně jeho náměstek Daňhel, v usnesení o ustanovení opatrovníka tvrdí, že v dané věci je dána kolize zájmů Němce, který je obviněný a zároveň za město jako starosta jedná. Daňhel vidí problém v tom, že starosta udělil Zwyrtek Hamplové plnou moc. Podle něj tak advokátka nemůže nestranně město hájit. Tuto argumentaci převzal i Hubáček. Opomenuli přitom, že Zwyrtek Hamplovou jako advokátku města vybrala městská rada, nikoliv sám starosta, který plnou moc poté jako statutární zástupce města pouze podepsal.

„Došlo k protiústavnímu zásahu do práva na samosprávu, kdy město jako jednotka územní samosprávy nadále trvá na tom, aby jako jeho zmocněnkyně vystupovala Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová. Podle Ústavy České republiky jsou územní samosprávné celky územními společenstvy občanů, které mají právo na samosprávu. To je realizováno prostřednictvím volených zástupců, členů zastupitelstva, jejichž mandát je nezcizitelný, a nelze jim ho právní cestou nijak odebrat. Státní zastupitelství však odebralo právo rozhodovat nejen obviněnému starostovi, ale i všem ostatním členům zastupitelstva, aniž má k tomu jakoukoli zákonnou oporu,“ řekla tajemnice městského úřadu Veronika Škrabalová.

Město Kroměříž má podle státních zástupců zastupovat advokátka Silvie Majtánová z Bystřice pod Hostýnem. „Je s podivem, že se nám paní magistra Majtánová ozvala dopisem, který byl datován o den dříve, než rozhodlo krajské státní zastupitelství o stížnosti města. Asi byla předem informována o tom, jak o naší stížnosti bude rozhodnuto. Navíc v dopise požaduje ustanovení osoby, která s ní bude spolupracovat na vyčíslení škody. Městská rada přitom dříve konstatovala, že městu v souvislosti s právními službami týkající se společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž žádná škoda nevznikla,“ uzavřel starosta Němec.

Sdílejte článek

Tisknout článek