Město jedná se Zlínským krajem o obnově volnočasového areálu Pionýrská louka

| 13.07.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Radnice pokračuje v úsilí o zvelebení areálu Pionýrská louka. Městská rada schválila smlouvu o spolupráci při zpracování studie pro rekonstrukci areálu se Zlínským krajem, kterému Pionýrská louka patří, a s architektem Jakubem Syslem, jenž na studii pracuje. „Nadále jednáme s hejtmanstvím a usilujeme o to, aby se areál podařilo uvést do provozuschopného stavu tak, aby opět plnohodnotně sloužil občanům našeho města,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Tenisové kurty Pionýrské louky již zarostly trávou, vlevo vzadu je zchátralé hřiště na hokejbal.

Podle místostarosty Karla Holíka je úkolem architekta Sysla analyzovat stávající stav areálu a navrhnout případné nové členění Pionýrské louky včetně provozního schématu a harmonogramu výstavby. „Naším cílem je, aby se do areálu vrátil život, aby ho mohly využívat sportovní kluby i široká veřejnost,“ doplnil místostarosta Holík.

Pionýrská louka je součástí Podzámecké zahrady, která je stejně jako arcibiskupský zámek a Květná zahrada zapsaná na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tento fakt zásadně ovlivňuje podobu chystané rekonstrukce. Klub UNESCO Kroměříž ve svém vyjádření apeloval na to, aby „oprávněná potřeba renovace areálu byla zvažována citlivě s možnými variantami a s dlouhodobou perspektivou využívání a zachování“.

Pionýrskou louku využívá hejtmanstvím zřizovaná Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, další kroměřížské školy a také někteří sportovci. Stav vybavení i jednotlivých hřišť však není příliš dobrý. Odpovídá tomu, že v posledních letech zde neproběhly žádné zásadní opravy.

Rozsah potřebných úprav a náklady na tyto investice by měla určit výše zmíněná studie, která by měla být dokončena ještě v letošním roce. Připravena bude tak, aby se jednotlivé úpravy daly realizovat po etapách. Záměr podpořila i sportovní komise, která je poradním orgánem městské rady. Zájem na rozvoji Pionýrské louky vyjádřily některé sportovní kluby, které areál využívají, například lukostřelci, klub lakrosu a také oddíl rybolovné techniky Moravského rybářského svazu.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek