Město jedná s firmou SAKER, chce zabránit znečišťování ovzduší

| 19.08.2021 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Místostarostové Vít Peštuka a Vratislav Krejčíř jednali se zástupci společnosti SAKER spol. s r.o., odštěpný závod ALUSAK. Důvodem byly stížnosti občanů města týkající se znečišťování ovzduší. „Ptali jsme se na příčiny mimořádných situací a zajímali jsme se o to, jaká opatření může společnost v budoucnu přijmout k tomu, aby těmto situacím zabránila, nebo snížila tato rizika na absolutní minimum,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

Společnost SAKER mimo jiné podniká v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, recykluje kovy. Ve slévárně ALUSAK vyrábí hliníkové slitiny pro automobilový průmysl. Z údajů Českého hydrometeorologického ústavu za rok 2019 vyplývá, že ALUSAK, závod společnosti SAKER, je největším producentem škodlivin v Kroměříži. Do ovzduší odtud unikají oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, chlorovodík i organické látky. „Naměřené hodnoty přitom mnohdy i výrazně překračují hodnoty z jiných podobných provozů ve městě. Například oxidů dusíku bylo naměřeno přes 28 tun a oxidu uhelnatého více než 26 tun,“ dodal Peštuka.

Radnice se v minulosti kvůli závodu ALUSAK opakovaně obrátila na Českou inspekci životního prostředí. „Prioritou vedení města je sledovat všechny hlavní znečišťovatele ovzduší ve městě i to, že další znečišťování ovzduší kýmkoliv není přijatelné jak z důvodů zdravotních, tak z důvodů charakteru města, které se pyšní památkami UNESCO, a nemá zájem ztratit ani tento statut ani turisty, kteří město navštěvují,“ vysvětlil místostarosta Vratislav Krejčíř.

Na setkání, které zorganizovala ekoložka města Klára Halířová, byli přizváni rovněž zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje (vedoucí odboru životního prostředí a zástupci oddělení hodnocení ekologických rizik - integrované prevence) a zástupci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Kroměříž. „Bylo dohodnuto, že o krocích, které by měly přinést zlepšení v oblasti technické, organizační i komunikační bude vedení společnosti SAKER, odštěpný závod ALUSAK, občany Kroměříže co nejdříve informovat,“ doplnil Krejčíř.

Podle Peštuky setkání, přestože se jednalo o ožehavém tématu, neproběhlo v duchu konfrontace, ale v duchu partnerství. „A to i přes to, že partneři řeší v daném případě vážný problém, který má jak rovinu věcnou, tak rovinu komunikace s občany. Vyvažování základních práv a svobod, v daném případě práva každého na ochranu zdraví a práva na příznivé životní prostředí versus práva podnikat jsou obtížné úkoly, které chce samospráva města Kroměříže řešit aktivně a ve prospěch svých občanů,“ uzavřel Peštuka.

Sdílejte článek

Tisknout článek