Město hledá ředitele či ředitelku Mateřské školy Kollárova

| 07.02.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Rada města Kroměříže vyhlásila konkurs na post ředitele či ředitelky Mateřské školy Kollárova. Uchazeč musí splňovat předpoklady pro výkon této funkce včetně odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Musí také znát příslušné předpisy a problematiku řízení školské organizace.

K písemné přihlášce musí doložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o odpovídající odborné kvalifikaci, o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení, strukturovaný profesní životopis, koncepci dalšího rozvoje mateřské školy (maximálně na čtyřech stranách formátu A4), výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší dvou měsíců).

Písemnou přihlášku mohou zájemci posílat do 15. března 2018 na adresu Městský úřad Kroměříž, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž. Předpokládaný nástup nového ředitele nebo ředitelky je 1. července 2018.

Sdílejte článek

Tisknout článek