Město chystá rozšíření parkovacích míst ve Zborovské a Francouzské ulici

| 10.05.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice plánuje vybudování nových parkovacích míst v ulicích Zborovská a Francouzská. Celkem by v lokalitách měly přibýt více než čtyři desítky stání. „Parkování je problém takřka v každé lokalitě, proto mu vedení města věnuje odpovídající pozornost. Obyvatelé obou zmíněných ulic by nová parkovací místa měli začít využívat do konce letošního roku,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.

Akce ve Zborovské ulici zahrnuje vybudování nové přístupové komunikace, která se napojí z ulice Skopalíkova na Zborovskou u bytových domů. „Od odbočení ke garážím bude tato komunikace vedena jako jednosměrná směrem k bytovým domům. V její levé části budou umístěna šikmá parkovací stání. Ke konci úseku je pak začleněno další místo pro možné parkování obyvatel v dané lokalitě, a to naproti garážím,“ popsal vedoucí odboru investic Libor Pecháček s tím, že celkem by mělo jít zhruba o tři desítky míst. Předpokládané náklady na akci činí zhruba devět milionů korun bez DPH.

Ve Francouzské ulici město chystá zrušení části stávajícího levostranného chodníku a stavbu nových stání. „Jedná se o část ulice od křižovatky u kotelny po křižovatku s ulicí Albertova. Část levostranného chodníku od křižovatky u kotelny v délce cca 17 metrů bude opravena a ukončen bude bezbariérovým vstupem do vozovky. Dále bude vybudován nový chodník od vnitroblokového hřiště a předlážděna bude plocha chodníku v křižovatce s ulicí Albertova,“ dodal Pecháček s tím, že počet parkovacích míst by měl být vyšší téměř o dvě desítky. Předpokládané náklady činí asi 2,6 milionu korun bez DPH.

Kroměřížská radnice chystá v letošním roce investice do zvelebení chodníků, komunikací a parkovišť v celkové výši téměř 50 milionů korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek