Město chystá instalaci fotovoltaiky na několika svých budovách

| 09.12.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice začne projektovat umístění fotovoltaických panelů na několika budovách ve vlastnictví města. Jako vhodné je označily prověřovací studie, které si radnice nechala zpracovat. „Zahájení dalších projekčních prací už dříve schválila městská rada, zastupitelé nyní v rozpočtu pro přípravu a postupnou realizaci v roce 2023 uvolnili 11 milionů korun. Jsou to první kroky k energetickým úsporám a alespoň k částečné energetické soběstačnosti města,“ uvedl místostarosta Jan Hebnar.

Zpracovatelé studií posuzovali střešní konstrukce budov z hlediska možného umístění solárních panelů i vhodnosti jejich instalace s ohledem na provoz budov, odhadovali předpokládanou výši investičních nákladů a jejich návratnost. Na základě získaných údajů byla sestavena tabulka možného pořadí investic. Jako nejvhodnější objekt pro instalaci fotovoltaiky ze studií vychází budova ZŠ Zachar, což potvrzuje i tabulka návratnosti investice, ve které je ZŠ Zachar na prvním místě. Na dalších příčkách jsou pobytové objekty sociálních služeb, propojené budovy městského úřadu B, C a D, dále také budovy na fotbalovém stadionu, Knihovna Kroměřížska a bytové domy v ulici Nitranská.

„Návratnost všech fotovoltaických zařízení je v dnešní době velmi rychlá, s uvažovanou dotací pak de facto jen několik málo let. Instalace fotovoltaiky na zmíněné budovy by měla probíhat po etapách. V dnešní době prudkého růstu cen plynu i elektřiny, které ukrajují z rozpočtu města a jeho organizací stále vyšší částky, nelze obnovitelné zdroje energie ignorovat,“ doplnil Hebnar.

Kroměřížská radnice problematice energií věnuje značné úsilí. V podzimních měsících si kvůli úsporám energií nechala zpracovat také analýzu energetického hospodářství včetně dokumentů, na jejichž základě bude možno na budovách města provádět energetický management. Město zřídilo také pracovní místo energetického manažera, který bude zajišťovat činnosti zaměřené na efektivní využívání energií a snížení nákladů na energie, monitoring spotřeby energií či komunikaci s dotčenými odbory městského úřadu ohledně opatření souvisejících s nakládáním s energiemi. Energetický manažer bude výše zmíněné činnosti zajišťovat nejen pro budovy města, ale také pro budovy organizací zřízených a založených městem Kroměříž.

Sdílejte článek

Tisknout článek