Město bude spolupracovat s T-Mobile na budování sítě vysokorychlostního internetu

| 03.11.2020 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice se dohodla na spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. (dále T-Mobile), která se v Kroměříži chystá budovat síť na vysokorychlostní internet. Radní schválili návrh rámcové smlouvy, která má vztah města a T-Mobile blíže vymezovat. „Záměr společnosti je v souladu s dlouhodobějším plánem města na budování metropolitní optické sítě. Díky němu budou vysokorychlostním internetem propojeny naše body zájmu, městem vlastněné budovy, školy a školky, zastávky MHD, semafory i body kamerového systému,“ uvedl místostarosta Vratislav Krejčíř.

Město by si mělo postupně pronajmout zmíněnou infrastrukturu (po jejím vybudování) za jednorázové nájemné 40 tisíc korun, za které bude moci vysokorychlostní internet ve svých bodech zájmu užívat 20 let. T-Mobile naopak do městské kasy zaplatí za věcné břemeno, tedy za to, že bude moci položit optické kabely na pozemcích města, 50 korun za jeden metr takto využité délky pozemku. „Získáme tak více než tři miliony korun, což není zanedbatelná částka,“ poznamenal Krejčíř.

Cílem investičního záměru T-Mobile je vybudovat vysokorychlostní připojení s rychlostí až 1 Gbit, jež bude postupně dostupné obyvatelům a firmám města Kroměříž. Práce jsou plánovány na čtyři etapy a postupně by vysokorychlostním internetem měla být pokryta většina města. Investice podle T-Mobile dosáhne několika desítek milionů korun. „Rámcová smlouva, kterou se společností uzavřeme, městu umožní plnou kontrolu nad tím, co T-Mobile bude na jeho pozemcích budovat,“ doplnil Zdeněk Man, vedoucí majetkoprávního oddělení radnice. Na pokládání optických kabelů přes pozemky jiných vlastníků se ale souhlas města samozřejmě nevztahuje, T-Mobile se s každým vlastníkem musí dohodnout zvlášť.

Sdílejte článek

Tisknout článek