Město bude modernizovat a rozšiřovat vyrozumívací a varovací systém

| 24.05.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice připravuje modernizaci a rozšíření Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému města Kroměříže. „Systém momentálně funguje na zastaralé analogové technologii, která již kvalitativně nevyhovuje současným požadavkům. Dodavatel systému město navíc informoval, že nemá na opravy potřebné náhradní díly,“ uvedl radní Jan Pšeja. Město by na obnovu a rozšíření systému chtělo čerpat dotaci z evropských fondů.

Informační, vyrozumívací a varovný systém je jedním z nástrojů krizového řízení. „Jeho smyslem je varovat a informovat občany v případě vzniku nenadálé situace, která ohrožuje životy, zdraví či majetek obyvatel města. Je nezbytné, aby město mělo moderní zařízení, které v krizových situacích neselže a s jehož pomocí bude město schopné občany včas informovat,“ popsal starosta Tomáš Opatrný.

Stávající systém nepokrývá celé území města. „Byl vytvářený s ohledem na povodně, a tak na většině území Kroměříže varovné a vyrozumívací zařízení není. To chceme změnit tak, aby město mohlo občany varovat či informovat i při jiných neočekávaných událostech, než jsou povodně, například při požáru, úniku nebezpečné látky, znečištění ovzduší, narušení dodávek pitné vody a elektrické energie a podobně,“ doplnil Opatrný.

Nový systém by tak měl umožnit šíření varovného tónu po celém zastavěném území města a přenos mluveného slova v místních částech. „Celé město včetně místních částí bude osazeno bezdrátovými hlásiči. Každá místní část bude moci hlásit do své části, zatímco z centrálního pracoviště, pravděpodobně ze sídla městské policie, bude možné hlásit do města i do všech místních částí,“ dodal Pšeja. Radní schválili vypracování studie, která je podkladem pro žádost o dotaci. Ta by mohla dosáhnout až poloviny nákladů. Náklady na modernizaci a rozšíření Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému města Kroměříže jsou odhadovány na 16 až 21 milionů korun. „Pokud město získá dotaci, s realizací tohoto projektu předběžně počítáme na rok 2025,“ doplnil Pšeja.

Podle starosty se ale Kroměříž měla modernizací systému zabývat už dříve. „Jiná města tak učinila, ve Zlínském kraji například Valašské Meziříčí, a získala dotaci ve výši 70 procent. Minulé vedení Kroměříže se ale touto problematikou bohužel nezabývalo a dotační příležitost si podobně jako jiné možnosti, jak pro město získat peníze z jiných zdrojů, nechalo protéct mezi prsty. Místo toho v roce 2020 investovalo do zastaralého systému, konkrétně do výměny baterií, které hlásiče nabíjí během dne,“ konstatoval Opatrný.

Současný varovný systém byl pořízen v roce 2013 v rámci projektu Zlínského kraje, který ho následně předal do užívání městu Kroměříž. „Systém zahrnuje 109 hlásičů ve městě Kroměříži a místních částech. Obsahuje také měřič hladiny řeky Moravy,“ popsal vedoucí radničního odboru informačních technologií Pavel Kopecký.

Kromě toho je ve městě Kroměříži a v místních částech instalováno pro varování obyvatelstva sedm elektronických sirén, které jsou ovládány Hasičských záchranným sborem Zlínského kraje.

Sdílejte článek

Tisknout článek