Městem zřizované školy nebudou v Klubu Starý pivovar platit nájemné

| 19.03.2021 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Klub Starý pivovar využijí po odeznění pandemie koronaviru mateřské i základní školy. „Záměr zpřístupnit Starý pivovar široké veřejnosti myslíme vážně. Mám radost, že rada města doporučila řediteli Domu kultury to, že příspěvkové organizace zřizované městem nebudou platit za využití Starého pivovaru v pracovní době nájemné,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová. O využití rekonstruovaných prostor klubu již projevili zájem také folkloristé i umělecká škola.

Zástupci mateřských a základních škol si prostory Starého pivovaru prohlédli. „Většina z nich byla v klubu poprvé a prostory je okouzlily. Odezva byla velice pozitivní,“ uvedla programová pracovnice Klubu Starý pivovar Lenka Jagošová. Školy by mohly klub využívat zdarma v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Souvisí s tím i plánovaný denní provoz klubu, a to včetně otevření kavárny, až to situace ohledně pandemie umožní.

Podle Jagošové by v klubu nadále měli pokračovat kroměřížští šachisté i základní umělecká škola. „Starý pivovar by měl využít její dramatický obor a zřejmě nově také obor výtvarný. Zkoušet by u nás měli i folkloristé Hanáckého sóboru Kroměříž. Komunikujeme i s konzervatoří a oslovovat budeme i další střední školy,“ dodala Jagošová. Spolky a střední školy budou za využití klubu platit nekomerční nájemné, které je zhruba osmkrát nižší než komerční.

Starý pivovar měl v letech 2016 až 2020 v nájmu Divadelní spolek Kroměříž. Po skončení nájemní smlouvy se tyto zrekonstruované prostory opět vrátily pod správu Domu kultury v Kroměříži. Vedoucí spolku, zastupitel a bývalý radní Jiří Kašík, v březnovém zpravodaji města uvedl, že „v programu a využívání klubu nedojde podle zatím dostupných informací k žádné změně“. Kašík také tvrdí, že „každý, kdo bude chtít pořádat v klubu kulturní akci, bude muset platit komerční nájem“.

„Není to pravda. Faktem je, že Starý pivovar za nájmu Divadelního spolku neměl denní provoz a že ho školy a školky využívaly sporadicky nebo vůbec. Podle nájemní smlouvy měl Divadelní spolek Kroměříž oznámit Domu kultury v Kroměříži každou činnost mimo kulturní a vyžádat si jeho písemný souhlas. Za dobu, kdy jsem byla ředitelkou Domu kultury, Divadelní spolek nenahlásil žádnou takovou akci. Buď tedy v klubu nebyly, nebo spolek porušoval smlouvu,“ dodala Hebnarová. Poté, co byla vedením Domu kultury pověřena její zástupkyně, spolek nahlásil jen dvě takové akce – společenský večer základní školy a svatbu. Za stávajícího ředitele Pavla Sedláčka Kašík oznámil osm akcí zahrnujících rodinnou oslavu narozenin, společenský večer k výročí firmy, přednášky lékařů či společenské večery filmařů a základní školy. Akce nahlášené od března 2020 se nekonaly kvůli pandemii.

Kašík přitom ve zpravodaji městu vytýká, že „prostory se budou pronajímat na školení, svatby, soukromé večírky atd., a obává se, že se to stane hlavní náplní provozu klubu. „Je zjevné, že pan Kašík preferoval jiné subjekty, než jsou školy či ve městě působící spolky, které se do klubu dostávaly zřídkakdy. A městu sám podsouvá, že preferuje komerční pronájmy. Opak je pravdou,“ uzavřela Hebnarová. Zájemci o využití prostor Klubu Starý pivovar mohou kontaktovat Lenku Jagošovou, a to na telefonu 722 963 538 nebo e-mailem na jagosovadk-kromeriz.cz.

Sdílejte článek

Tisknout článek