Majitelé kulturních památek mohou získat dotaci na jejich opravu z ministerstva kultury

| 13.02.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Vlastníci nemovitých kulturních památek, které se nacházejí v Kroměříži mimo městskou památkovou rezervaci a také v dalších obcích a městech spadajících pod Kroměříž jakožto obec s rozšířenou působností, mohou žádat o dotaci na opravu či na restaurátorské práce na památce z programu ministerstva kultury Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Rozeta na průčelí kostela sv. Petra a Pavla v Ratajích byla s pomocí programu restaurována v roce 2018.

„Pro letošní rok ministerstvo kultury na nemovité kulturní památky v obci s rozšířenou působností Kroměříž počítá s rozdělením částky 662 tisíc korun,“ uvedla Blanka Šimůnková, zastupitelka Kroměříže a předsedkyně Komise státní památkové péče obce s rozšířenou působností.

Podrobné informace o dotačním programu jsou na internetových stránkách města Kroměříže v části věnované prezentaci Komise státní památkové péče obce s rozšířenou působností. Na stejném místě zájemci o obnovu památek najdou také přehled restaurátorů, na které se mohou se svými záměry obracet.

„Příprava obnovy kulturní památky je časově náročný proces, který obvykle znamená zpracování projektové dokumentace nebo restaurátorského záměru. Je vhodné záměry obnovy kulturních památek konzultovat již ve fázi přípravy dokumentace s odbornou organizací Národního památkového ústavu, územní pracoviště v Kroměříži,“ upozornila Alena Staňová z oddělení státní památkové péče kroměřížské radnice.

Majitelé památek, které se nacházejí v městské památkové rezervaci, tedy v historickém centru Kroměříže a jeho blízkém okolí, mohou čerpat prostředky na obnovu památek z jiného dotačního programu ministerstva kultury, z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město Kroměříž čerpá peníze z tohoto programu zhruba 20 let a na opravu památek v městské památkové rezervaci tak získalo již téměř 50 milionů korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek