Lidé v izolaci kvůli koronaviru mohou volit z auta na Hanáckém náměstí

| 03.01.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Lidé, kterým byla nařízena izolace v souvislosti s nemocí covid-19, nepřijdou o možnost hlasovat v prezidentských volbách. Ve středu 11. ledna budou moci odevzdat svůj hlas z motorového vozidla na Hanáckém náměstí. „Týká se to voličů s trvalým pobytem na území okresu Kroměříž a držitelů voličského průkazu, kteří mají právo hlasovat ve volbě prezidenta republiky,“ uvedla vedoucí odboru občansko-správních agend kroměřížské radnice Ivana Bukovská. V případném druhém kole prezidentské volby mohou lidé v izolaci hlasovat na stejném místě ve středu 25. ledna.

Volební stanoviště pro okres Kroměříž je vymezeno GPS souřadnicemi 49.2927608N, 17.3893792E. Otevřeno bude 11. ledna (a případně i před druhým kolem 25. ledna) od 8 do 17 hodin. Volič přijede ke stanovišti z ulice Velehradská motorovým vozidlem a prokáže svou totožnost platným občanským průkazem, případně cestovním pasem. Pokud bude volit mimo trvalé bydliště, musí předložit voličský průkaz. Volič s sebou musí mít i doklad o nařízené izolaci, tedy rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19 nebo vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

Lidé v izolaci, kteří nemají řidičský průkaz nebo nemohou řídit, si mohou do 12. ledna do 20 hodin objednat volbu do zvláštní přenosné volební schránky, a to na telefonním čísle 577 043 971. Volat lze pro první kolo volby od 3. do 11. ledna denně od osm do 16 hodin (mimo sobotu 7. a neděli 8. ledna 2023) a 12. ledna od osmi do 20 hodin, pro druhé kolo prezidentských voleb od 16. do 25. ledna od osmi do 16 hodin (mimo sobotu 21. a neděli 22. ledna 2023) a 26. ledna od osmi do 20 hodin. Přijede za nimi ve dny voleb volební komise oblečená do ochranných obleků.

První kolo volby prezidenta republiky se uskuteční 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo pak 27. a 28. ledna 2023. Druhé kolo se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. Hlasovací lístky na druhé kolo lidé obdrží ve volební místnosti. Na první kolo je dostanou do schránek. Ministerstvo vnitra k prezidentským volbám připustilo devět kandidátů, stejně jako před pěti lety. V Kroměříži budou lidé hlasovat tradičně v 26 volebních okrscích. Volit může občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

Lidé, kteří nebudou v době prezidentských voleb doma, mohou požádat o voličský průkaz, se kterým lze hlasovat v jakékoliv volební místnosti v ČR i zahraničí. Volič musí podat žádost o vydání průkazu buď osobně nejpozději 11. ledna 2023 do 16 hodin na obecním úřadě podle místa trvalého pobytu nebo podáním doručeným obecnímu úřadu nejpozději do 6. ledna 2023. Podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zasláno datovou schránkou voliče.

Voliči budou vydány voličské průkazy na obě kola volby prezidenta, pro každé kolo jeden. Požádat o vydání voličského průkazu pouze pro druhé kolo volby prezidenta lze písemným podáním s úředně ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky nejpozději do 20. ledna 2023 a osobně nejpozději dne 25. ledna 2023 do 16 hodin.

Více informací lze nalézt na webu ministerstva vnitra na adrese https://1url.cz/4rZLV.

Sdílejte článek

Tisknout článek