Lidé si nejvíce přejí stavbu či rekonstrukci plaveckého bazénu

| 09.09.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Obyvatelé Kroměříže, kteří hlasovali v anketě o prioritách města, vybrali jako nejpotřebnější výstavbu nového či rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu. Hlasovalo pro ni 131 lidí. „Stejně jako občané vnímá i vedení města modernizaci plaveckého bazénu jako velmi důležitou. Zda a v jaké podobě se uskuteční, rozhodne ale až nové zastupitelstvo,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová. Do ankety se zapojilo 522 lidí.

Za druhou prioritu označili zeleň na náměstích a v centru města (107 hlasů). Na dalších místech skončily revitalizace koupaliště Bajda (75 hlasů), úprava parkování v centru – generel dopravy (57), rozšíření kapacity mateřských škol a školních družin (49), posilování sociálních služeb pobytových i terénních (34), vybudování letního kina (24), měření rychlosti se sankcí (22), zaměstnávání zdravotně postižených (14) a odkanalizování ulice Chropyňská (devět hlasů).

Zmíněné priority vzešly z červnového veřejného fóra pořádaného Zdravým městem Kroměříž, místní Agendou 21, kde je navrhovali občané města. Zúčastnilo se jej tehdy několik desítek lidí. Podobně jako výsledky veřejného fóra vzalo ve čtvrtek zastupitelstvo města na vědomí i výsledky žákovského fóra, které se uskutečnilo v květnu.

Zapojili se do něj žáci druhého stupně kroměřížských základních škol. „Vybrali osm priorit města, o kterých potom hlasovalo několik stovek dětí,“ dodala Michaela Jiříková, koordinátorka projektu Zdravé město Kroměříž, místní Agenda 21, který veřejné fórum i žákovské fórum pořádal.

Jako nejpotřebnější označili hlídání problémově lokality Zachar (431 hlasů), na druhém místě se umístilo využití nevyužitých ploch (294) a třetí nejúspěšnější prioritou byla instalace pítek (283 hlasů). Na dalších místech skončily potřeba vybudování více parkovišť (228), častější vyvážení košů (205), opravy laviček (203), více programů pro dospívající nejen v knihovně (182) a estetičtější odpadkové koše (113 hlasů).

Sdílejte článek

Tisknout článek