Lidé si mohou vyřídit občanský průkaz i ve dny voleb

| 02.10.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Komunálních voleb v Kroměříži se budou moci zúčastnit i lidé, kteří si včas nevyřídili výměnu neplatného občanského průkazu. I ve dny voleb si totiž budou moci na radnici vyřídit občanský průkaz s platností na jeden měsíc, který volič obdrží ihned. „Musí si ale donést dvě fotografie, neplatný občanský průkaz a další doklad prokazující jeho totožnost – řidičský průkaz nebo rodný list,“ uvedla vedoucí odboru občansko-správních agend kroměřížské radnice Ivana Bukovská.

Pro tyto případy bude na městském úřadě v budově B na Husově náměstí služba v pátek 5. října od 14:00 do 21:30 a v sobotu 6. října od 8:00 do 13:30.

Lidé budou vybírat 27 zastupitelů, volit budou ze 13 kandidátek. Hlasovat se bude v 26 volebních okrscích, v žádném se neměnilo místo. Pro volby do zastupitelstva obce či města se nevydávají voličské průkazy. Občan tak může volit pouze v místě svého trvalého bydliště.

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 5. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00. Hlasovací lístek je společný pro všechny volební strany, vytištěn je oboustranně. Voliči by ho měli dostat do schránek nejpozději dnes. V případě, že se tak nestane, lístek lidé ztratí nebo poškodí, mohou požádat o vydání nového ve volební místnosti.

Volit v Kroměříži může občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je přihlášen v našem městě k trvalému pobytu. Volit může i občan jiného státu, jemuž to přiznává mezinárodní úmluva, který dosáhl alespoň druhý den voleb osmnácti let, má v Kroměříži trvalý nebo přechodný pobyt a je zapsán v dodatku stálého seznamu voličů.

Volič je povinen prokázat volební komisi totožnost a státní občanství, a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Ve volební místnosti lidé dostanou prázdnou úřední obálku a musí se odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, tedy za plentu.

Na lístku mohou označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu, které tak dají všech 27 hlasů. Další možností je, že označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem konkrétního kandidáta, nejvýše jich takto mohou podpořit 27. Oba postupy lze také kombinovat, tj. označit jednu volební stranu a v rámečcích před jmény další kandidáty z jiných stran a hnutí. Označená volební strana v takovém případě dostane tolik hlasů, kolik po spočítání jednotlivě volených kandidátů zbývá do celkového počtu 27.

Sdílejte článek

Tisknout článek