Lidé preferují sladění osobního, rodinného a profesního života

| 19.09.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížané, kteří se zúčastnili ankety Koncepce rodinné politiky, preferují opatření vedoucí ke sladění osobního, rodinného a profesního života a aktivní politiku zaměstnanosti. Jako prioritu tato témata označilo asi 43 procent hlasujících. „Lidé se o rodinnou politiku zajímali, mám z toho dobrý pocit. Dalším krokem v procesu, na jehož konci bude koncepce rodinné politiky města na další čtyři roky, bude veřejné projednání konané 2. října v 16:00 ve velké zasedací místnosti radnice na Velkém náměstí,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Druhé místo v hlasování o prioritách nově vznikající koncepce obsadila témata příprava na stáří a kvalita života seniorů (zhruba 16 procent hlasů) a třetí stabilita rodiny a mezigeneračních vztahů – mezigenerační aspekt (asi 13 procent hlasů). Na dalších místech lidé hlasovali pro materiálně – technické podmínky, komunitní život a dobrovolnictví a institucionální zabezpečení rodinné politiky, podporu neziskového sektoru. Z účastníků ankety, kteří uvedli své e-mailové adresy, bylo pět vylosováno a získalo od radnice věcné dary.

Kroměřížané mohli svůj názor na způsob, jakým bude město v příštích letech podporovat rodiny, vyjádřit už dříve v dotazníkovém šetření. „Názory občanů ovlivní konečnou podobu Koncepce rodinné politiky města Kroměříže na období 2023–2027, kterou bude po jejím dokončení schvalovat rada i zastupitelstvo města,“ doplnil Motyčka.

Kroměříž dlouhodobě řeší situaci rodin ve městě a věnuje pozornost důležitým oblastem, které ovlivňují a rozvíjí pozitivní prorodinné klima na území města. Hlavním cílem koncepce je podpora všech typů rodin, například rodin s malými dětmi i rodin, které se doma starají o své rodiče seniorského věku. Rodinnou koncepcí chce město podle Motyčky nastavit vhodná opatření, aby byla posilována autonomie rodin a byly podporovány rodinné vztahy na všech úrovních a mezi generacemi.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek