Lidé mohou žádat o podporu akcí pro mládež i dospělé

| 07.03.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Obyvatelé Kroměříže mohou žádat město o podporu pro své občanské aktivity. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy vypisuje program Mládeži přístupno, ze kterého mohou mladí lidé od 15 do 26 let čerpat peníze na akce v oblasti kultury, ochrany životního prostředí či školství. Zdravé město Kroměříž zase z projektu Podpora občanské aktivity pro komunitu podpoří aktivity občanů starších 26 let zaměřené letos na zdraví a udržitelný rozvoj.

„Chceme tak usnadnit činnost a podpořit aktivní obyvatele města, kteří se snaží udělat něco pro druhé. A ukázat jim, že si každé takovéto aktivity vážíme. Rádi bychom také povzbudili studenty, kteří chtějí prezentovat své aktivity a předvést ostatním, co dovedou,“ řekla místostarostka Daniela Hebnarová. Projekty doplňují dotační systém města, který je zaměřený na neziskové organizace, spolky i další subjekty, kteří působí či pořádají akce na území města.

Projekt Mládeži přístupno byl spuštěn v roce 2016, zatím podpořil asi dvě desítky akcí. „Jednalo se například o hudební a divadelní vystoupení pro děti z mateřských škol či pro seniory. Studenti mohou z daru od města nakupovat například pomůcky pro vystoupení, kostýmy, občerstvení nebo sportovní náčiní,“ uvedl vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek.

V letošním roce město na projekt uvolnilo 70.000 korun, jedna akce může být podpořena maximálně částkou 10.000 korun. Žádosti lze podávat do 30. září na odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací zájemci získají na telefonních číslech 573 321 340 a 723 212 054, na e-mailu jiri.panekmesto-kromeriz.cz nebo na internetové adrese https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/dokumenty/.

Projekt Podpora občanské aktivity pro komunitu letos funguje třetím rokem. „Žádosti je možné podávat do 15. dubna na adresu Dagmar Velísková, Město Kroměříž – Projekt Zdravé město Kroměříž, Riegrovo náměstí 149,“ doplnila koordinátorka Zdravého města Kroměříž Dagmar Velísková. Více informací lze nalézt na webu http://www.zdravemestokromeriz.cz/dokumenty/ostatni/.

Pro tento rok je v projektu k dispozici 100.000 korun, maximální výše finančního daru na jednu akci je taktéž 10.000 korun. Z příspěvku lze hradit například nájemné, konzultační, poradenské a vzdělávací služby, odměny do soutěží, zdravotnický materiál, knihy, učební pomůcky a tisk, ochranné pomůcky, kancelářské potřeby či propagační materiály.

Sdílejte článek

Tisknout článek