Lidé mohou opět žádat o dotace na výměnu kotlů na pevná paliva

| 14.09.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zlínský kraj opět vyhlásil program na výměnu zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech. Žádat o dotaci v něm mohou starobní důchodci, invalidní důchodci 3. stupně nebo domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. V této vlně takzvaných kotlíkových dotací lze podávat žádosti do 30. srpna 2024 do 13 hodin.

Domácnost si může vyměnit původní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje třetí a vyšší emisní třídu, za kotel na biomasu nebo za tepelné čerpadlo. Výměna za plynové kondenzační kotle není již v rámci této nové výzvy kotlíkových dotací podporována. Domácnosti mohou získat dotaci ve výši až 95 procent, a to maximálně 180 tisíc korun na tepelné čerpadlo nebo 130 tisíc korun na kotel na biomasu.

Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů, bytů v bytových domech nebo rekreačních objektů, ve kterých trvale bydlí. Žádost se vyplňuje elektronicky. Žadatel se nejprve musí zaregistrovat, následně žádost vyplní a elektronicky odešle. Poté, co žadatel obdrží potvrzení o odeslání žádosti, žádost vytiskne, podepíše a spolu s přílohami do deseti kalendářních dnů doručí listinnou podobu žádosti osobně, poštou nebo do datové schránky Zlínského kraje.

Dotace bude proplacena po výměně kotle a předložení závěrečného vyúčtování., případně lze využít možnosti proplacení zálohové faktury od dodavatele, a to maximálně do výše 60 procent schválené dotace. Dotaci lze získat i zpětně, ale pouze na výměnu uskutečněnou od 1. ledna 2021. Výměna kotle musí být provedena do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. září 2026. Více informací o programu je na internetových stránkách www.zlinskykraj.cz/kotliky a https://zlinskykraj.cz/opzp-2021-2027-nizkoprijmovi-vyhlaseni-programu-2023.

S přípravou žádosti občanům pomohou i pracovníci krajského úřadu (lze je kontaktovat na telefonním čísle 577 043 411), místních akčních skupin či městských úřadů (seznam kontaktů je na odkazu zlinskykraj.cz/pomoc-mistnimi-akcnimi-skupinami-zlinskeho-kraje). „Jedno kontaktní místo je i na Městském úřadě v Kroměříži, kde občané můžou využít bezplatnou pomoc při přípravě žádosti o poskytnutí podpory a závěrečné zprávy s vyúčtováním projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II. v místě bydliště či v jeho blízkosti,“ uvedl vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček.

Na kroměřížské radnici se lidé mohou obrátit na odbor investic (sídlí v přízemí radnice na Velkém náměstí 115), a to konkrétně na Luciu Dusíkovou (tel.: 573 321 266, e-mail: lucia.dusikova@mestokm.cz) nebo na Máriu Kováčikovou (tel.: 573 321 283, e-mail: maria.kovacikova@mestokm.cz).

Sdílejte článek

Tisknout článek