Lidé mohou o voličské průkazy k volbě prezidenta žádat do 10. ledna

| 02.01.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Lidé, kteří nebudou v době prezidentských voleb doma, mohou o voličský průkaz pro první kolo voleb žádat osobně až do středy 10. ledna do 16:00. S voličským průkazem lze hlasovat v jakékoliv volební místnosti v ČR i zahraničí. První kolo se koná 12. a 13. ledna 2018. Kandidátka je všude stejná, o funkci se uchází devět mužů.

„Voličský průkaz si může volič vyzvednout na městském nebo obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště osobně, v Kroměříži na odboru občansko-správních agend, úsek evidence obyvatel v přízemí budovy B, Husovo nám. 534. Potřebuje pouze platný doklad totožnosti,“ uvedla vedoucí odboru občansko-správních agend kroměřížské radnice Ivana Bukovská.

Písemně mohou lidé o voličský průkaz pro první kolo voleb požádat nejpozději do pátku 5. ledna, vyzvednout si jej musí do 10. ledna do 16:00. Pro druhé kolo voleb si zájemci mohou voličský průkaz vyzvednout až do 24. ledna 2018. Druhé kolo prezidentských voleb se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. Plánováno je na 26. a 27. ledna. Hlasovací lístky na druhé kolo lidé obdrží ve volební místnosti. Na první kolo je dostanou do schránek.

Voličské průkazy se vydávají na každé kolo zvlášť. „Pokud volič výslovně nepožádá, na které kolo chce, dostane voličské průkazy na obě kola. Potom si musí dát pozor při hlasování, aby okrskové volební komisi předložil správný voličský průkaz,“ dodala Bukovská. Voličské průkazy se vydávají od 28. prosince loňského roku. Radnice zatím přijala 125 žádostí a vydala pro obě kola voleb celkem 250 voličských průkazů. Průkaz lze na žádost voliče také zaslat na jím uvedenou adresu. V roce 2013 kroměřížská radnice při prezidentských volbách vydala asi 200 voličských průkazů.

V případě dlouhodobého pobytu v nemocnici, domově pro seniory či psychiatrické nemocnici se volič může nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Hlasuje pak do přenosné volební schránky, se kterou za ním přijdou členové okrskové volební komise. Zvláštní seznamy budou uzavřeny v pondělí 8. ledna 2018 v 14:00.

Lidé mohou také ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat městský úřad nebo ve dnech voleb okrskovou komisi o hlasování mimo volební místnost. V takovém případě vyšle volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Žádost mohou lidé zasílat písemně na adresu ivana.bukovskamesto-kromeriz.cz nebo telefonicky i ve dnech voleb na číslo 573 321 270.

Volit může občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volič je povinen prokázat volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR.

Voleb prezidenta se v roce 2013 v Kroměříži zúčastnilo v prvním kole 61,47 procenta a ve druhém kole 59,31 procenta oprávněných voličů. Obě kola vyhrál prezident Miloš Zeman - v prvním získal 25,67 a ve druhém 58,45 procenta hlasů. Jeho soupeř ve finále Karel Schwarzenberg skončil v prvním kole v Kroměříži s 19,53 procenta druhý, ve druhém kole dostal ve městě 41,54 procenta hlasů.

Sdílejte článek

Tisknout článek