Lidé mohou navrhovat kandidáty na Cenu města Kroměříže za rok 2019

| 29.05.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Radnice hledá kandidáty na Cenu města Kroměříže za rok 2019. Zastupitelstvo ocenění uděluje jednou ročně za podstatný přínos pro město v různých oblastech lidské činnosti a za činy hodné občanské pozornosti. Dosud jej obdrželo deset osobností, naposledy za loňský rok organizátor kulturních akcí, folklorista a divadelník Josef Olišar.

Zatím posledním držitelem Ceny města Kroměříže je Josef Olišar

Návrhy na ocenění mohou předkládat občané, orgány města, právnické i fyzické osoby, sdružení i jiné subjekty z Kroměříže. Oceněným může být osoba starší 18 let, která žije či působí v Kroměříži, a která se významně přičinila o její rozvoj a propagaci. Návrhy lze podávat písemně na adresu radničního odboru kultury a cestovního ruchu, nebo elektronickou poštou na adresu zpravodajmesto-kromeriz.cz. Nejzazším termínem pro doručení nominace je 11. října 2019.

Sdílejte článek

Tisknout článek