Kroměřížské školy sází stromy díky Nadaci ČEZ

| 08.11.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Mateřská škola Gorkého včetně odloučeného pracoviště Trávník a Základní škola Oskol získaly podporu v podzimním kole dotační výzvy Nadace ČEZ. V uplynulých týdnech proběhla ve školách výsadba stromů a keřů pořízených z dotace, do níž se zapojili i rodiče a prarodiče dětí a žáků škol. Vedle MŠ Gorkého a ZŠ Oskol byly v dotačních výzvách v letošním roce úspěšné také jarní projekty mateřských škol Kollárova a Žižkova, které rovněž získaly peníze na výsadbu zeleně z prostředků Nadace ČEZ.

„Díky Nadaci ČEZ se nám letos podařilo pro školy získat formou dotací celkem více než 150 tisíc korun,“ uvedl místostarosta Karel Holík, který se výsadby stromů a keřů v Mateřské škole Gorkého zúčastnil. „Po práci samozřejmě přišla zasloužená odměna, společně s rodiči a dětmi jsme opekli špekáčky a touto milou cestou se také symbolicky rozloučili se školní zahradou, které se pomalu ukládá k zimnímu spánku,“ dodal Holík. 

Nadace ČEZ prostřednictvím svého grantového řízení s názvem Stromy umožňuje rozvíjet prostředí školních zahrad. „Projekty výsadeb se váží na edukační koncepty jedlých zahrad, pozorování života přírody v průběhu roku, či zpracování jejích plodů,“ doplnila Linda Matušková, která se na odboru školství zabývá dotační podporou škol.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek