Kroměřížské školy chtějí získat dotaci z projektu Stromy 2023

| 18.07.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Základní škola Oskol a Mateřská škola Gorkého se chtějí zapojit do výzvy v rámci grantového řízení Stromy 2023 Nadace ČEZ. Usilují tak o zlepšení prostředí v okolí školy prostřednictvím výsadby nových stromů. „Školská zařízení zřizovaná městem Kroměříží se věnují intenzivně úpravám a budování školních zahrad. Přispívají tím ke zlepšení životního prostředí a zároveň tak vedou děti v předškolním i školním věku ke kladnému vztahu k přírodě,“ řekl místostarosta Karel Holík.

Obě školy žádají o dotaci ve výší 50 tisíc korun. Ta by měla – v případě poskytnutí – pokrýt veškeré náklady na nákup stromů a keřů, které budou vysazeny ve školních zahradách, i na pořízení potřebného materiálu a úhradu služeb s výsadbou spojených. V předchozí výzvě Nadace ČEZ uspěly Mateřské školy Žižkova a Kollárova, které již zeleň z grantu Stromy ve svých školních zahradách vysadily.

Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů především v zastavěných lokalitách, což vede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, dřevin ve veřejně přístupných zahradách, parcích, podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů a podobně.

Sdílejte článek

Tisknout článek