Kroměřížská radnice hledá zájemce, kteří by chtěli působit v Radě seniorů

| 28.11.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Město Kroměříž plánuje po několikaleté odmlce opět zřídit Radu seniorů. Za tímto účelem hledá zájemce, kteří by se jednání rady účastnili. „Rada seniorů fungovala v letech 2014 až 2018. Její členové přišli s mnoha podněty, které život starších občanů v Kroměříži usnadnily. V minulém volebním období bohužel Rada seniorů zřízena nebyla, nyní se k této myšlence vracíme. Hledáme aktivní občany vyššího věku, kteří by se rádi zapojili a kteří by chtěli pomoci s tím, aby se seniorům v Kroměříži žilo lépe,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Ilustrační foto: Pixabay

Zájemci se mohou obracet na Pavla Motyčku, a to e-mailem na adresu pavel.motyckamestokm.cz. Rada seniorů se scházela asi čtyřikrát do roka. Měla zhruba desítku členů. „Byla zřízena jako poradní orgán pro otázky týkající se seniorů a osob se zdravotním postižením. Scházela se v prostorách klubu seniorů na Hanáckém náměstí. Tvořili ji aktivní lidé, kteří probírali různá témata, jež starší občany Kroměříže trápila. Výsledkem byly podněty či přímo návrhy, jak problémy řešit,“ popsal vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Podle něj členové Rady seniorů například žádali zastřešení zastávky MHD, změny v jejím jízdním řádu či instalaci laviček a kontejnerů. „Zajímala je i témata v dopravě. Navrhovali opravy chodníků v různých lokalitách nebo zřízení přechodu pro chodce. Z volnočasových témat navrhli například zřízení hřiště na pétanque na Hanáckém náměstí. Rádi bychom v podobném duchu pokračovali. Chceme dělat aktivity se seniory, ne jenom pro seniory,“ dodal místostarosta Motyčka.

Kroměřížští senioři se sdružují v několika klubech. Pořádají přednášky, podnikají společné volnočasové i zábavné aktivity. Někteří se spolu se seniory z okolních měst účastní sportovních her, kterých se v minulosti účastnili i senioři ze zahraničních partnerských měst Kroměříže.

Město se pro usnadnění života starších občanů zapojuje do projektu Senior Pas. Může si ho vyřídit každý člověk starší 55 let. Čerpat pak může slevy ve výši pět až 50 procent, a to v různých oblastech – zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování či vzdělání. Využít může i slevy na vstupy do muzeí a galerií nebo na spotřební nákupy. Starší občané mohou také využívat Senior taxi, které hradí město Kroměříž a které provozují Sociální služby města Kroměříže.

Sdílejte článek

Tisknout článek