Kroměřížané příští rok zaplatí za svoz a likvidaci odpadu 840 korun

| 03.11.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zastupitelé schválili vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, jejíž součástí je navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Základní sazba se tak v roce 2024 zvýší na 840 korun. „Stávající poplatek ve výši 492 korun se neměnil od roku 2004. Náklady, které máme na odpadové hospodářství, přitom výrazně rostou. Letos bude město doplácet cca 33 milionů korun. Poplatek zvyšují i jiná města, nemohla se tomu vyhnout ani Kroměříž. Zvolená částka je kompromisem, a i přes zvýšení bude město Kroměříž příští rok z rozpočtu doplácet zhruba 25 milionů korun. Maximální možná výše poplatku je 1200 korun, například Uherské Hradiště má poplatek 1000 korun a Zlín 900 korun,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Loni město doplácelo na odpadové hospodářství téměř 29 milionů korun, což na jednoho obyvatele činí doplatek více než 1000 korun. Největším nákladem je skládkování, které letos přijde na 1000 korun za jednu tunu. Tato částka se bude zvyšovat, v roce 2024 na 1250 korun za jednu tunu. „K tomu budou omezeny druhy odpadu, které bude možné skládkovat. Klade se důraz na to, aby narůstalo množství tříděného odpadu na úkor komunálního. Je zjevné, že bez toho, abychom více třídili, budou náklady města na odpadové hospodářství výrazně narůstat a bude narůstat i poplatek, který budeme všichni muset platit,“ upozornil místostarosta Karel Holík s tím, že v roce 2030 bude skládkování definitivně ukončeno.

Kroměřížané přitom podle studie, kterou si nechalo město zpracovat, vytvářejí v rámci Zlínského kraje nadprůměrné množství směsného komunálního odpadu. Zatímco v Kroměříži vychází jeho roční produkce v průměru na jednoho obyvatele cca 183 kilogramů, ve Zlínském kraji to je podle zdrojů společnosti EKO-KOM jen 166 kilogramů. Směsný komunální odpad je zbytkový odpad, který zůstává po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu. Komunální odpad větších rozměrů, který se nevleze do klasické nádoby na směsný odpad, se nazývá objemný odpad.

V Kroměříži ho lidé odevzdávají na sběrném dvoře na sídlišti Zachar nebo prostřednictvím mobilních svozů. Každý Kroměřížan ročně vyprodukuje v průměru cca 241 kilogramů směsného komunálního a objemného odpadu, které končí na skládce. V absolutním čísle Kroměřížané v roce 2022 vyprodukovali celkem 6798 tun směsného komunálního a objemného odpadu. Dalším druhem odpadu, jehož Kroměřížané produkují velké množství, je stavební a demoliční odpad. V roce 2022 ho odevzdali na sběrném dvoře asi 4200 tun, což je zhruba 150 kilogramů na občana.

S tím souvisí i další změny, které město připravuje. Rada uložila odboru služeb připravit návrh na zpoplatnění stavebního odpadu, na vybudování dalšího sběrného dvora, na snížení počtu mobilních svozů odpadu, na zapojení podnikatelů do systému odpadového hospodářství či na zrušení odděleného sběru skla. „Všechny tyto kroky mají vést k efektivnějšímu fungování systému nakládání s odpady a k úsporám nákladů, které město s odpadovým hospodářstvím má,“ dodal Holík.

Poplatek bude možné nadále hradit bezhotovostně i v hotovosti na pokladně, najednou do 31. března i ve dvou splátkách s termíny do 31. března a do 30. září 2024. Ruší se naopak možnost hradit poplatek prostřednictvím služby SIPO, a to kvůli její vysoké ceně – město stála 300 tisíc korun. Nadále platí, že poplatek za svoz a likvidaci odpadu neplatí děti do šesti let věku. Senioři ve věku 70 let a více, děti od sedmi do 18 let a studenti ve věku 18 až 26 let mají úlevu ve výši 240 korun. Poplatek neplatí děti v dětských domovech, obyvatelé zařízení pro zdravotně postižené ani lidé žijící v domovech pro seniory či v chráněném bydlení.

Zastupitelé schválili také nová znění vyhlášek o místním poplatku z pobytu, o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. „Důvodem vydání vyhlášek je změna zákona. Výše poplatku z pobytu i ze psů zůstává stejná. Menší změny jsou pouze ve vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kde se mírně zvyšuje poplatek za umístění reklamních zařízení a stavebních zařízení a z 1000 korun na týden na 15 tisíc korun na týden se zvyšuje poplatek za umístění cirkusů a jiných podobných atrakcí,“ popsala právnička radnice Tereza Přádková.

Sdílejte článek

Tisknout článek