Kroměříž zná priority sociální a zdravotní oblasti města

| 16.06.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Vedení kroměřížské radnice zná své priority v sociální a zdravotní oblasti města na léta 2023 až 2026. „Vycházejí z koncepce, která vznikla za účasti odborníků ve zmíněných oblastech působících a kterou vzala na vědomí městská rada. Vnímám to jako své cíle, na které se spolu s kolegy hodlám soustředit,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka, který má oblast sociálních služeb a zdravotnictví na starost.

Mezi zmíněné priority patří zefektivnění dotačního programu města a příspěvků obcí obce s rozšířenou působností Kroměříž pro poskytovatele sociálních služeb. „Mou snahou bude pravidelné navýšení částky v dotačním programu až do cílové částky, která je dána skutečnými výkony v sociálních službách,“ popsal Motyčka. Město se chce zaměřit i na bydlení, kde chce analyzovat své možnosti výstavby nových a oprav starých domů, na podporu sociálního bydlení (v podobě projektu začlenění osob bez domova) a na rozšíření pobytových sociálních služeb pro seniory.

„Rádi bychom ve městě rozšířili kapacitu služby domova se zvláštním režimem. Momentálně pracujeme na přípravě stavby tohoto domova v lokalitě Račín,“ řekl Motyčka. Mezi další cíle patří rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb, konkrétně navýšení úvazků v přímé péči, a podpora rodičů, zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách, s dětmi v předškolním a školním věku. Pro ně by mohla vzniknout dětská skupina či mateřská škola.

Podle Motyčky je důležitá také pomoc osobám se zdravotním a duševním postižením, které jsou na trhu práce znevýhodněné. Pro ně by měl být rozšířený počet chráněných pracovních míst. „Zaměřit se chceme také na podporu sociálního podnikání, kde bude naší snahou vznik sociálního podniku, na němž se kromě města může podílet více subjektů,“ doplnil místostarosta.

Co se zdravotní péče týče, město bude podporovat vznik ambulance léčby bolesti v Kroměříži a také zajištění péče osobám v nepříznivé sociální situaci, které opouští nemocniční zařízení. „Chtěl bych jednat se zástupci nemocnic i sociálních služeb o možnostech zřízení ambulance léčby bolesti v Kroměříži, aby lidé nemuseli jezdit jinam. Pro občany v nepříznivé sociální situaci, kteří odcházejí z nemocnice, by zase mohla vzniknout krizová lůžka,“ uzavřel Motyčka.

Sdílejte článek

Tisknout článek