Kroměříž se zabývá organizací dopravy v historickém centru

| 22.12.2017 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice se zabývá dopravou v centru města. Radní zadali studii, která by měla zmapovat stávající stav a navrhnout vhodná opatření. „Doprava houstne a parkování ve městě je stále větším problémem. Rádi bychom, aby se historická část Kroměříže stala pro obyvatele i návštěvníky města přívětivější,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Zpracovatelem studie je společnost Ateliér DPK z Brna. Bude například sčítat automobily na čtyřech křižovatkách, posoudí kapacitu těchto křižovatek a pořídí průzkumy parkování. Výsledkem by měl být návrh změn organizace dopravy na křižovatkách v ulici 1. máje a také návrh organizace parkovacích a odstavných ploch. Studie by měla být hotová do 29. června příštího roku.

Sdílejte článek

Tisknout článek