Kroměříž připravuje koncepci sociálního bydlení

| 02.08.2016 |

Tiskové zprávy

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje v současné době na základě loni vládou schválené Koncepce sociálního bydlení návrh zákona o sociálním bydlení, kdy by obce musely zajistit bydlení obyvatelům v bytové tísni.

Byť není jisté, kdy a zda vůbec bude návrh zákona schválen, začíná s přípravou i radnice v Kroměříži.

„Do budoucna vidím tuto otázku jako potenciálně velký problém ohrožující soudržnost naší společnosti, takže proto k tomuto kroku přistupujeme, i když v tuto chvíli není zákon o sociálním bydlení v platnosti. Jako vzor nám slouží Hradec Králové a další města, kde mají již nyní vypracované své koncepce sociálního bydlení a funguje to tam. Nyní prověřujeme možné dotační výzvy,“ objasnil místostarosta Pavel Motyčka.

Koncepce má dle místostarosty zahrnovat nejen osoby ohrožené sociálním vyloučením, ale také seniory, zdravotně postižené či rodiny s dětmi a nedílnou součástí má být také terénní sociální práce.

Dle vládní koncepce se má jednat o tzv. třístupňový prostupný systém bydlení.
První formou je krizové bydlení, tzn. pouze dočasné řešení pro ty nepotřebnější, kteří takřka nemají střechu nad hlavou, měli by v něm strávit maximálně 6 měsíců a za tuto dobu by měli využívat sociální práci a snažit se odrazit ode dna. Druhou formou je tzv. sociální byt, kde opět platí podmínka dodržování určitých pravidel a využívání sociální práce a poslední forma je dostupný byt, který již připomíná normální nájemní bydlení, jen s tím rozdílem, že nájemné v těchto bytech bude zvýhodněné oproti tržnímu nájemnému obvyklému v daném místě.

Cílem je, aby si lidé mohli postupně najít vlastní bydlení nebo bydlení za tržní nájemné.

 

Vypracoval: Mgr. Vojtěch Navrátil

Sdílejte článek

Tisknout článek