Kroměříž počítá na příští rok s investicemi za více než 215 milionů korun

| 09.12.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice připravuje na příští rok investice za 215,6 milionu korun. Rozpočet, který ve čtvrtek schválili zastupitelé, počítá s příjmy 952,2 milionu korun a s výdaji 1,049 miliardy korun. Plánovaný schodek téměř 97 milionů korun chce město pokrýt zůstatkem na bankovních účtech a zapojením projektových i dotačních účtů a fondů. „Kladli jsme důraz na zařazení co největšího počtu reálných investic a současné úspory na běžných výdajích v hospodaření města. Počítáme s tím, že během příštího roku budeme aktuálně reagovat a rozpočet případně upravovat,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Nové vedení města podle něj bude usilovat o to, aby Kroměříž ve srovnání s předchozími lety více investovala. „Jako opoziční zastupitelé jsme nízké investice města kritizovali. Do návrhu rozpočtu na příští rok se nám podařilo i přesto, že jsme se funkce ujali teprve 20. října 2022, vygenerovat oproti letošnímu rozpočtu více volných zdrojů na investice, které by tak v roce 2023 měly být oproti letos proinvestované částce asi o 38,5 milionu korun vyšší. Považuji to za významný nárůst. Současně jsme optimalizovali výdajovou stranu rozpočtu na úrovni běžných výdajů, které po projednání vykazují nižší nárůst než běžné příjmy,“ dodal Opatrný.

Největší investiční akcí v příštím roce bude loni zahájená oprava domu bývalé okresní vojenské správy, kterou město přebudovává na startovací byty pro mladé lidi i byty pro soběstačné seniory. V rozpočtu na rok 2023 je na tuto akci počítáno s částkou 62 milionů korun. Více než 15 milionů korun půjde na rekonstrukce chodníků v ulicích Tovačovského, Bílanská, Albertova, Zborovská a Švabinského. Radnice myslí i na úspory energií, když uvolnila 11 milionů korun na přípravu a instalaci fotovoltaiky na městské budovy.

Devět milionů korun zastupitelé vyčlenili na stavbu útulku pro kočky a skladovacích prostor města v lokalitě Čápka, stejná částka půjde i na opravy v domově pro seniory ve Vážanech, 8,4 milionu korun na zabezpečení infrastruktury pro digitální služby města a 8,1 milionu korun je určeno na propojovací komunikaci a úpravu parkování v ulici Zborovská. K úsporám energií by měla vést i oprava stávající budovy městské policie na Velkém náměstí za sedm milionů korun a rekonstrukce kotelny Domu kultury za 6,5 milionu korun. Na šest milionů korun vyjde rozšíření sociálně terapeutických dílen Hanáček.

Počítá se také se splátkou úvěru 2,1 milionu korun a půjčky ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2,23 milionu korun, kterou si město bralo na opravu strojovny zimního stadionu. Na konci roku 2023 tak bude Kroměříž dlužit necelých 20 milionů korun.

Na letošní rok si radnice naplánovala rozpočet s příjmy 834,4 milionu korun a s výdaji 991,7 milionu korun. Plánovaný schodek ve výši 157,3 milionu korun chtělo město pokrýt z úspor z předchozích let. Podle vedoucího finančního odboru Radima Hlaváče má rozpočet po úpravách příjmy 846,6 milionu korun, výdaje 908,2 milionu korun a schodek 61,6 milionu korun. Podle upraveného rozpočtu by letos mělo být proinvestováno 177,1 milionu korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek