Kroměříž počítá na příští rok s investicemi za 220 milionů korun

| 10.12.2021 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice plánuje na příští rok investice za 221,2 milionu korun. Rozpočet, který ve čtvrtek schválili zastupitelé, počítá s příjmy 834,4 milionu korun a s výdaji 991,7 milionu korun. Plánovaný schodek 157,3 milionu korun chce město pokrýt úsporami z předchozích let. „Budeme pokračovat ve velkých investičních akcích, které byly zahájeny v letošním roce. Oproti návrhu rozpočtu na letošní rok jsou plánované investice vyšší asi o 30 milionů korun,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Největší investiční akcí v příštím roce bude letos zahájená oprava domu bývalé okresní vojenské správy, kterou město přebudovává na startovací byty pro mladé lidi i byty pro soběstačné seniory. V rozpočtu na rok 2022 je na tuto akci počítáno s částkou 71 milionů korun. Dokončení parkovacího domu v Havlíčkově ulici přijde na 20,5 milionu korun a opravy městského domu v Lutopecké ulici na deset milionů korun. Druhá etapa instalace podzemních a polopodzemních kontejnerů bude stát 19,5 milionu korun a opravy v Domově pro seniory Vážany na 12,8 milionu korun. S částkou 10,7 milionu korun je počítáno na přebudování objektu v lokalitě Čápka na kočičí útulek a skladovací prostory.

Město nezapomíná ani na opravy chodníků, komunikací a mostů, na které je v rozpočtu asi 28 milionů korun. Radnice bude pokračovat také v přípravách velkých akcí na další léta, celkem 13,5 milionu korun je vyčleněno na zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci a dostavbu zimního stadionu, opravu smuteční síně na kroměřížském hřbitově a na stavbu sportovní haly.

Počítá se také se splátkou úvěru 2,1 milionu korun a půjčky ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2,23 milionu korun, kterou si město bralo na opravu strojovny zimního stadionu. Na konci roku 2022 tak bude Kroměříž dlužit asi 26,5 milionu korun.

Na letošní rok si Kroměříž naplánovala rozpočet s příjmy 776,4 milionu korun a s výdaji přes 891 milionů korun. Plánovaný schodek ve výši 114,6 milionu korun chtělo město pokrýt z úspor z předchozích let. Schválený rozpočet počítal s investicemi za 190 milionů korun. Po úpravách během roku jsou příjmy zhruba 880 milionů korun a výdaje 983,9 milionu korun. Schodek by tak měl činit asi 103,9 milionu korun.

V minulém roce město hospodařilo s přebytkem téměř 45 milionů korun, schválený rozpočet přitom počítal se schodkem 111,9 milionu korun. Příjmy města loni činily 758,3 milionu korun a výdaje 713,7 milionu korun. Schválený rozpočet počítal s příjmy 722,2 milionu korun a s výdaji ve výši 834,1 milionu korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek