Kroměříž počítá na příští rok s investicemi za 190 milionů korun

| 11.12.2020 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice plánuje na příští rok investice za 190,3 milionu korun. Rozpočet, který ve čtvrtek schválili zastupitelé, počítá s příjmy 776,4 milionu korun a s výdaji přes 891 milionů korun. Plánovaný schodek 114,6 milionu korun chce město pokrýt úsporami z předchozích let. „Nečeká nás jednoduchý rok. Kvůli epidemii koronaviru totiž stejně jako letos očekáváme pokles daňových příjmů v řádu desítek milionů korun. Na chystané velké investiční akce jsme ale peníze ušetřili dříve, takže o ně občané nepřijdou,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Největší investiční akcí v příštím roce bude letos zahájená stavba parkovacího domu v ulici Havlíčkova, na kterou rozpočet počítá s 50 miliony korun. Pokračovat bude i další stavba zahájená v tomto roce, snížení energetické náročnosti městského bytového domu 1422/1a v Lutopecké ulici, na které je v rozpočtu připraveno 34 milionů korun. Třetí velkou akcí by mělo být zahájení opravy domu bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici, který bude přebudován na byty, s náklady v roce 2021 ve výši 28 milionů korun. „Těší mě, že na všechny tyto nákladné akce se městu podařilo získat dotace,“ poznamenal Němec.

Dvanáct milionů korun je vyčleněno na instalaci podzemních a polopodzemních kontejnerů, 11,8 milionu na přestavbu pavilonu v domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka a více než devět milionů korun by mělo jít do oprav sklepů, střechy a vzduchotechniky a vytápění v kině Nadsklepí. Město nezapomíná ani na opravy chodníků, komunikací a mostů, na které je v rozpočtu přes 30 milionů korun. Počítá se také se splátkou úvěru 2,1 milionu korun. Na konci roku 2021 tak bude Kroměříž dlužit jen asi 8,5 milionu korun.

Na letošní rok si Kroměříž naplánovala rozpočet s příjmy 722,2 milionu korun a s výdaji 834,1 milionu korun. Plánovaný schodek ve výši 111,9 milionu korun chtělo město pokrýt z úspor z předchozích let. Schválený rozpočet počítal s investicemi téměř za 180 milionů korun. Po úpravách během roku jsou příjmy 754,7 milionu korun a výdaje 783,8 milionu korun. Schodek by tak měl činit asi jen 29 milionů korun. Podle vedoucího finančního odboru Radima Hlaváče je schodek nižší zejména kvůli přesunu některých investičních akcí do příštího roku.

V minulém roce město hospodařilo s přebytkem téměř 31 milionů korun, schválený rozpočet byl přitom sestaven jako vyrovnaný. Příjmy města loni činily 701,6 milionu korun a výdaje 670,6 milionu korun. Schválený rozpočet počítal s příjmy a výdaji ve výši 675,9 milionu korun. V roce 2018 radnice hospodařila s přebytkem 54,2 milionu korun, schválený rozpočet přitom počítal s deficitem 62,5 milionu korun. Příjmy města v roce 2018 činily 647,1 milionu korun a výdaje 592,9 milionu korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek