Kroměříž počítá na příští rok s investicemi téměř za 180 milionů korun

| 06.12.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice plánuje na příští rok investice za 179,8 milionu korun. Rozpočet, který ve čtvrtek schválili zastupitelé, počítá s příjmy 722,2 milionu korun a s výdaji 834,1 milionu korun. „Plánovaný schodek ve výši 111,9 milionu korun uhradíme z úspor z předchozích let. Peníze jsme šetřili na velké investiční akce a jsem rád, že v příštím roce některé z těchto projektů začneme realizovat,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Největší investicí by mělo být snížení energetické náročnosti městského bytového domu 1422/1a v Lutopecké ulici, které přijde na 40 milionů korun. Téměř 15 milionů korun město na tuto akci získá z evropských fondů. Začne i stavba parkovacího domu v Havlíčkově ulici, na kterou je v rozpočtu na příští rok vyčleněno 38 milionů korun. Celkový rozpočet projektu přitom dosahuje 115 milionů korun, z toho 51 milionů město obdrží z evropských fondů.

Další velkou investicí bude oprava technologie chlazení zimního stadionu za 37 milionů korun. Na tuto akci by radnice měla získat téměř osm milionů korun ze Státního fondu životního prostředí. Více než 29 milionů korun je vyčleněno na opravy chodníků a komunikací. Pokračovat bude projekt na vylepšení vybavení základních škol nazvaný Škola pro všechny, věda hrou, na který je v rozpočtu na příští rok deset milionů korun.

Osm milionů korun je určeno na zahájení úprav v domě bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici, který bude přebudován na byty. Zhruba za 8,5 milionu korun jsou plánovány opravy v budovách městského úřadu, investovat se bude do oprav školních budov, výtahů v Domově pro seniory Vážany i do dětských hřišť a sportovišť. Město počítá i se splátkou úvěru 2,1 milionu korun. Na konci roku 2020 tak bude dlužit jen necelých 11 milionů korun.

Na letošní rok si Kroměříž naplánovala rozpočet s příjmy i výdaji ve výši 675,9 milionu korun. Schválený rozpočet počítal s investicemi za 113,4 milionu korun. Po úpravách během roku jsou příjmy 712,2 a výdaje 724,4 milionu korun. Proinvestováno by mělo být asi 116 milionů korun. V roce 2018 radnice hospodařila s přebytkem 54,2 milionu korun, schválený rozpočet přitom počítal s deficitem 62,5 milionu korun. Příjmy města v roce 2018 činily 647,1 milionu korun a výdaje 592,9 milionu korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek