Kroměříž nabídne veřejnosti možnost inzerovat v městském zpravodaji

| 22.12.2017 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice nabídne občanům i firmám od příštího roku možnost zaplatit si reklamu v městském zpravodaji. „Redakce se každoročně setkává s dotazy, zda je možné ve zpravodaji inzerovat. Chceme veřejnosti požadovanou službu poskytnout,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka. Kroměřížský zpravodaj inzerci přijímal už v letech 2011, 2012 a 2013.

Radní se rozhodli na tato léta navázat a placenou reklamu ve zpravodaji opět zavést. „Cílem tohoto návrhu není finanční zisk, ale snaha vyhovět zájemcům o tuto službu z řad občanů města i širší veřejnosti a zároveň využít potenciálu tohoto média. Avšak za podmínek, které nenaruší tradiční zaměření, informační hodnotu a celkovou image periodika,“ popsal vedoucí radničního odboru kultury a cestovního ruchu Pavel Zrna.

Příjem z inzerce částečně sníží finanční náklady spojené s vydáváním Kroměřížského zpravodaje. Město má pro tyto účely v rozpočtu na příští rok vyčleněno 700.000 korun. Zpravodaj vychází měsíčně v nákladu 14.400 kusů. Distribuován je zdarma ve městě i místních částech. Na 16 barevných stranách přináší komunální, kulturní a společenské zpravodajství a publicistiku.

Pravidla inzerce schválila městská rada. Předmětem reklamy podle nich může být nabídka služeb, práce, řemesel, výrobků a podobně. Nabízet půjde i volná pracovní místa a prodeje i pronájmy movitého i nemovitého majetku. Zájemci budou moci inzerátem zvát na kulturní, společenské i sportovní akce nebo například někomu poděkovat a blahopřát.

Naopak přijímána nebude reklama, která narušuje veřejný pořádek nebo odporuje dobrým mravům, porušuje právo na ochranu osobnosti, je hanlivá, urážlivá nebo pornografická, podněcuje k násilí, politické, rasové, xenofobní, sexuální nebo homofobní diskriminaci či nenávisti. Redakce nepřijme ani inzerát, který poruší předpisy na ochranu osobních údajů nebo který poškodí město Kroměříž.

Formulář na objednání inzerce bude k dispozici na webu www.mesto-kromeriz.cz a v redakci zpravodaje. Cena se bude pohybovat od 500 korun za základní modul o rozměrech 46 krát 65 milimetrů až po 8000 korun za jednu stranu. V případě opakované inzerce dostane zadavatel slevu. O rozsahu reklamy v jednotlivých číslech rozhoduje redakce tak, aby byl prioritně zachován informační charakter zpravodaje.

Sdílejte článek

Tisknout článek