Kroměříž má nový digitální povodňový plán

| 16.11.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměříž má hotový nový digitální povodňový plán pro město i pro obec s rozšířenou působností. Zpracovala jej brněnská společnost Envipartner. Náklady činí téměř 470.000 korun, zhruba 440.000 korun město získalo jako dotaci z evropských fondů (Operační program životní prostředí 2014-2020). „Město i okolí získalo dokument, který v případě záplav může sehrát důležitou roli a může pomoci minimalizovat povodní způsobené škody,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Povodňový plán je na internetové adrese https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/kromeriz/. „Lidé zde najdou aktuální informace o počasí, hladině i správcích vodních toků, povodňových komisí včetně kontaktů, hydrologické údaje, informace o varovném systému či o záchranných činnostech při záplavách. Grafická část obsahuje podrobné mapy, kde jsou například vymezena záplavová území či označena místa omezující průtok, jako jsou třeba mosty, nebo protipovodňová opatření,“ popsala Zuzana Kytlicová z radničního odboru rozvoje města.

Kroměříž postihly velké povodně v červenci roku 1997. Po záplavách bylo opraveno koryto řeky Moravy a navyšovaly se břehy na Moštěnce i na Moravě. Opravena byla kanalizace, která byla osazena klapkami proti zpětnému vzdutí řeky. Moderní je i hlásný povodňový systém. Kroměříž i díky zmíněným opatřením v letech 2006 a 2010 bez výraznější újmy přečkala padesátiletou vodu.

Město nyní připravuje další ochranu proti záplavám. Zastupitelé schválili v září smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Protipovodňová opatření v povodí Moravy – lokalita Kroměříž. Město ji chce uzavřít s Povodím Moravy, městy Chropyně a Hulín a obcemi Břest a Skaštice, na jejichž katastru by se také měla protipovodňová opatření budovat.

Záměr počítá s propracovaným systémem ochranných hrází a vodohospodářských objektů. „Díky projektu se změní i hospodaření s vodou v krajině. V období sucha ji nově vybudované objekty budou zadržovat, v období záplav ji zase odvedou pryč tak, aby neohrožovala lidi ani jejich majetek,“ popsal vedoucí vodoprávního úřadu radnice Petr Vodák.

Podle něj se odhad nákladů na protipovodňová opatření pohybuje kolem půl miliardy korun. Devadesát procent z této částky by měla uhradit státní dotace. Podle předběžného harmonogramu bude následovat příprava projektové dokumentace, hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, příprava území a výkup pozemků. Tyto práce, včetně vyřizování žádosti o dotaci a výběru dodavatele stavby, mohou trvat až do zahájení stavby plánovaného na rok 2026. Hotovo by mohlo být do roku 2035.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek