Kroměříž hledá nového tajemníka městského úřadu

| 09.02.2015 |

Tiskové zprávy

Město Kroměříž hledá vhodné kandidáty na obsazení pracovní pozice tajemníka zdejšího městského úřadu. Starosta Jaroslav Němec v pondělí 9. února vyhlásil na obsazení této funkce výběrové řízení, jehož vítěz nahradí stávajícího šéfa úřadu Františka Dočekala, který se minulý týden vzdal své funkce v souvislosti s odchodem do soukromého sektoru. Předpokládaný termín výběrového řízení byl stanoven na 26. únor 2015.

Uchazeči by měli ovládat činnosti související s řízením městského úřadu a vyplývající z platných právních předpisů. Zejména jde o komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců obce, přenesené působnosti výkonu státní správy, řízení a koordinaci činnosti úřadu či zabezpečování jednání městské rady a zastupitelstva. Podmínkou pro vznik pracovního poměru je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy a  personální oblasti, samozřejmostí jsou výborné řídící, organizační a prezentační schopnosti. Úplné znění výběrového řízení s výčtem všech požadavků a podmínek pro vznik pracovního poměru je zveřejněno na webových stránkách města zde.

Současně s přihláškou, strukturovaným životopisem, výpisem z evidence Rejstříku trestů a ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání musí uchazeč předložit vlastní písemný návrh koncepce řízení úřadu v rozsahu max. 5 stran. Přihlášky se všemi náležitostmi a přílohami je třeba doručit nejpozději do 24. února 2015 do 12.00 h na personální útvar radnice.

Sdílejte článek

Tisknout článek