Koncert rakouského orchestru připomene výročí konání říšského sněmu v Kroměříži

| 04.10.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Součástí letošních oslav 760 let trvání města Kroměříže a především připomínkou 175. výročí konání ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži bude slavnostní koncert předního rakouského komorního orchestru Wiener Concert-Verein. Hostit jej bude 25. října Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži. „Zasedání říšského sněmu, jehož výročí si koncertem připomínáme, bylo důležitou událostí, která zvýšila tehdejší povědomí o Kroměříži a do města přivedla na několik měsíců nejvýznamnější osobnosti politického, kulturního i společenského života,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Rakouské filharmoniky bude dirigovat kroměřížský rodák František Macek a na programu jsou Suita pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka, Serenáda pro smyčce, op. 2 od Mieczysława Karłowicze a Rakouská suita pro smyčce, op. 51, jejímž autorem je Sergej Bortkiewicz. Koncert v nově zrekonstruovaném Sněmovním sále naváže na koncert v Musikverein ve Vídni. „Hudební dramaturgie koncertu je zaměřena na hudbu autorů, kteří jsou geograficky spjati s rakouskou monarchií v zemích pozdějšího Předlitavska. Poslanci z těchto historických zemí monarchie byli členy Ústavodárného říšského sněmu habsburské monarchie,“ doplnil radní Jiří Kašík.

Ústavodárný sněm se v Kroměříž konal na přelomu let 1848 a 1849. Navázal na zasedání sněmu ve Vídni, které bylo zahájeno v červenci 1848, ovšem přerušilo jej revoluční dění. Proto bylo přesunuto do Kroměříže, kde v Arcibiskupském zámku pokračovalo od 22. listopadu 1848. Do města se tehdy sjela intelektuální elita celé rakouské říše, celkem 383 poslanců. České země zastupovali mimo jiné František Palacký, Josef Kajetán Tyl, Karel Havlíček Borovský nebo František Ladislav Rieger. Zasedání sněmu se konala právě v prostorách, v nichž se uskuteční slavnostní koncert.

Sdílejte článek

Tisknout článek