Knihovna opraví suterén, který zaplavoval přívalový déšť

| 29.05.2020 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Knihovna Kroměřížska chystá opravy, které by měly vyřešit dlouhodobý problém - hrozbu zatopení podzemních prostor budovy na Slovanském náměstí. „V případě přívalových dešťů, které se dají očekávat zvlášť v letním období, by skutečně mohlo dojít k situaci, že stávající a již zastaralé technické zařízení v suterénu knihovny nezvládne odvést přebytečnou vodu do kanalizace a dojde k zatopení části sklepních prostor ze strany Kollárovy ulice, kde je vjezd do podzemní garáže, ale i ze strany ulice Vrchlického,“ popsala místostarostka Daniela Hebnarová.

Příčinou stavu, který byl při kontrole označen za havarijní, je zastaralé a nevyhovující technické zařízení k odvádění dešťové vody do kanalizace a rovněž špatně řešená přípojka odpadu do celého objektu již z doby rekonstrukce budovy.

Problémy částečně vyřeší výměny kanalizačních vpustí ve sklepním prostoru, výměna odtokového roštu u vjezdu do suterénu budovy, jeho napojení na kanalizaci a pořízení nového kalového čerpadla určeného k přečerpávání vody ze studny v suterénu, která byla původně součástí krytu civilní obrany. „Tyto práce bychom rádi nechali provést v průběhu letních prázdnin. Budou stát zhruba 80 tisíc korun a financovat je budeme sami z rezervního fondu knihovny,“ řekla ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková.

Opravu nevyhovující kanalizační přípojky budovy připravuje radniční odbor investic, financovat by ji mělo město. „V současné době se pracuje na projektu a rozpočtu akce, které budou předloženy ke schválení radě města,“ uvedl Jaroslav Takáč z oddělení přípravy a realizace investic.

Sdílejte článek

Tisknout článek