Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji za říjen 2016

| 08.11.2016 |

Tiskové zprávy

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání oproti minulému měsíci klesl o 2,5 % na 18 433, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 4,0 % na 7 314 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,54 %.

K 31. 10. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 18 433 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 472 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 575 osob. Z tohoto počtu bylo 17 548 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 569 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 3 715.
V průběhu měsíce října bylo nově zaevidováno 2 412 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 595 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 123 osob.
Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 884 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 738 méně než v předchozím měsíci a o 219 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 008, tj. o 398 méně než v předchozím měsíci a o 112 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 280 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 67 méně než v předchozím měsíci a o 221 méně než ve stejném období minulého roku, 636 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Všechny okresy Zlínského kraje zaznamenaly meziměsíční pokles nezaměstnanosti. Nejvíce to bylo v okrese Zlín – pokles o 3,4 %, dále v okrese Uherské Hradiště – o 2,6 %. Následuje okres Kroměříž – pokles o 2,2 %. Nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Vsetín   o 1,7 %.
Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 9 699 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,6 %. V evidenci bylo 3 204 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17,4 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 231 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 140 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 358 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,7 %.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 943 uchazečů o zaměstnání, tj. 26,8 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15   64 k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně klesl, k 31. 10. 2016 dosáhl hodnoty 4,5 %.
Podíl nezaměstnaných vyšší než krajský průměr vykázaly okresy Kroměříž a Vsetín, v okrese Kroměříž byl 5,5 %, v okrese Vsetín 5,4 %. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní kraje vykázal okres Uherské Hradiště (4,0 %) a okres Zlín (3,8 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 4,9 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na hodnotu 4,2 %.
Kraj evidoval k 31. 10. 2016 celkem 7 314 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 304 nižší než v předchozím měsíci a o 1 469 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (4,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 608 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 5,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 600, na jedno volné místo připadalo 0,5 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k 31. 10. 2016 prostřednictvím příspěvků podpořeno 1 982 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 322 uchazečů. Nejčastějšími obory činností, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM   SVČ, byly truhlářství a architektonické studio.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese portal.mpsv.cz/sz/stat.

Připravila:      Ing. Ivona Macůrková
                       Oddělení trhu práce
                       Úřad práce České republiky
                       Krajská pobočka ve Zlíně
                       kontaktní adresa:
                       Erbenovo nábřeží 4251/2c
                       767 01 Kroměříž
                       www.uradprace.cz
Sdílejte článek

Tisknout článek