Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v září 2016

| 10.10.2016 |

Tiskové zprávy

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání oproti minulému měsíci klesl o 3,2 % na 18 905, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 3,6 % na 7 618 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,69 %.

K 30. 9. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 18 905 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 615 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 917 osob. Z tohoto počtu bylo 18 117 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 701 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 3 992.

V průběhu měsíce září bylo nově zaevidováno 3 007 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 665 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 209 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 622 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 093 více než v předchozím měsíci a o 264 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 2 406, tj. o 844 více než v předchozím měsíci a o 216 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 347 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 147 více než v předchozím měsíci a o 182 méně než ve stejném období minulého roku, 895 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Všechny okresy Zlínského kraje zaznamenaly meziměsíční pokles nezaměstnanosti. Nejvíce to bylo v okrese Zlín – pokles o 3,8 %, dále v okrese Uherské Hradiště – o 3,0 %. Následuje okres Kroměříž – pokles o 2,9 %. Nejméně klesla nezaměstnanost v okrese Vsetín   o 2,8 %.

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 10 063 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,2 %. V evidenci bylo 3 156 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 371 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 245 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 314 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,3 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 010 uchazečů o zaměstnání, tj. 26,5 % všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15   64 k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně klesl, k 30. 9. 2016 dosáhl hodnoty 4,7 %.
Podíl nezaměstnaných vyšší než krajský průměr vykázaly okresy Kroměříž a Vsetín, v okrese Kroměříž byl 5,7 %, v okrese Vsetín 5,5 %. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní kraje vykázal okres Uherské Hradiště (4,1 %) a okres Zlín (4,0 %).
Podíl nezaměstnaných žen klesl na 5,1 %, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 4,3 %.

Kraj evidoval k 30. 9. 2016 celkem 7 618 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 282 nižší než v předchozím měsíci a o 1 565 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (4,3). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 530 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 6,0 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 737, na jedno volné místo připadalo 0,5 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k 30. 9. 2016 prostřednictvím příspěvků podpořeno 2 345 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 253 uchazečů.

Nejčastějšími obory činností, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM   SVČ, byly kosmetika a zednictví.     

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.


Připravila:       Ing. Ivona Macůrková

                      Oddělení trhu práce
                      Úřad práce České republiky
                      Krajská pobočka ve Zlíně
                      kontaktní adresa:
                      Erbenovo nábřeží 4251/2c
                      767 01 Kroměříž
                      www.uradprace.cz


Sdílejte článek

Tisknout článek